W Rzeszowie-Jasionce odbędzie się szczyt World for Ukraine pod hasłem „Zjednoczeni dla przyszłości”

Cierpienia ludności cywilnej, ponad 7 milionów uchodźców, ogromne straty  w infrastrukturze, przekraczające 100 miliardów dolarów – to tylko niektóre  z dotychczasowych kosztów rosyjskiej agresji na Ukrainę. Międzynarodowy szczyt World for Ukraine w G2A Arena w Rzeszowie-Jasionce połączy siły rządów  i samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu, aby wspólnie jeszcze lepiej reagować na ukraiński apel o pomoc. Jest to szczególnie ważne dziś, gdy rosyjska kampania terroru grozi wywołaniem kolejnej fali kryzysu uchodźczego podczas nadchodzącej zimy.

Szczyt W4UA, międzynarodowe wydarzenie organizowane zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą, ma na celu wypracowanie i wdrożenie lepszych rozwiązań pomocowych dla ukraińskiego społeczeństwa.

Wyrażam uznanie dla inicjatorów i organizatorów Szczytu poświęconego tak ważnym obecnie kwestiom, jak pomoc walczącej o niezawisłość Ukrainie – zarówno w wymiarze humanitarnym i społecznym, jak i politycznym oraz ekonomicznym – powiedział Prezydent Miasta Rzeszowa, Konrad Fijołek, który objął wydarzenie W4UA swoim patronatem honorowym.

Podkarpacie, gdzie odbywa się Szczyt, od początku konfliktu odgrywało kluczową rolę w budowaniu sieci wsparcia dla Ukrainy. Dwa główne miasta regionu, Rzeszów  i Przemyśl, zostały uhonorowane przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zaszczytnym tytułem Miast-Ratowników. – Żywię nadzieję, że organizowane  w Jasionce spotkanie stanie się jednym z kluczowym forów w zabiegach świata  o uzgodnienie postępowania, które zapewni Ukrainie możliwie szybką odbudowę,  a następnie rozwój i podążanie w kierunku wspólnoty demokratycznych państw kulturowego Zachodu. Miasto Rzeszów, noszące zaszczytny tytuł „Ratownika”, nadany przez Prezydenta Ukrainy, jest żywo zainteresowane rezultatami planowanego Szczytu – podkreśla Prezydent Miasta Rzeszowa.

Patronaty nad wydarzeniem objęły Rada Europy oraz Prezydent Miasta Rzeszowa. Szczyt W4UA wspierają m.in. Global Empowerment Mission, UNITED24, Polska Akcja Humanitarna, Core Response, Americares, Project Hope, Stowarzyszenie Tratwa. Wiele innych partnerstw, zostanie potwierdzonych w najbliższych miesiącach. Organizatorzy ściśle współpracują z lokalnymi samorządami i miastami,  w szczególności Rzeszowem, Przemyślem.

Powinniśmy działać zjednoczeni dla Ukrainy oraz z Ukrainą, w miastach, miejscowościach, na stanowiskach kierowniczych, razem ze społeczeństwem oraz  z myślą o demokracji. Zjednoczeni wygramy – mówi Leendert Verbeek, przewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy – instytucji, która objęła szczyt W4UA patronatem honorowym.

Od początku jesiennej ofensywy, Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły około 9 tys. kilometrów kwadratowych terytorium i ponad 400 miejscowości. Wraz z usunięciem okupantów przyszła wyczekiwana radość miejscowej ludności i ogółu Ukraińców. Jednak z tą emocją kontrastuje świadomość tragedii i zniszczeń, które przyniosła rosyjska agresja. Odbudowa i rewitalizacja obszarów zniszczonych przez wojnę wymaga zbiorowego wysiłku społeczności międzynarodowej. Szczyt World for Ukraine 2022 będzie poszukiwał odpowiedzi na wyzwania humanitarne, gospodarcze i polityczne spowodowane rosyjską napaścią na Ukrainę. Debata obejmie najpilniejsze potrzeby  wynikające z trwającej wojny a także długofalowe działania w zakresie rehabilitacji osób poszkodowanych, zabezpieczenia zdrowia publicznego, dostarczania ludności kluczowych usług oraz odbudowy gospodarki. Poruszone zostaną takie obszary jak dobrostan rodzin, zapewnienie potrzeb mieszkaniowych, opieka nad dziećmi, edukacja  i sprawna administracja, a także odpowiedzialność za zbrodnie wojenne popełnione od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich instytucji a także osób prywatnych, które uczestniczą w działaniach pomocowych na rzecz Ukrainy. Spotkania panelowe, prelekcje i debaty będą stanowić okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania roboczych kontaktów oraz poznania rzeczywistych potrzeb ukraińskich miast i wsi, reprezentowanych przez lokalne samorządy. Otwarta formuła szczytu przewiduje udział przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, międzynarodowych  i krajowych organizacji pomocowych a także reprezentantów biznesu zarówno ze świata, z Ukrainy oraz z Polski. Ideą przewodnią szczytu jest, aby wszystkie te podmioty tworzyły jeden ekosystem pomocowy, oferujący Ukrainie skuteczną  i długofalową pomoc  w zwalczaniu skutków rosyjskiej agresji.

Według Michaela Capponiego, członka Rady Programowej W4UA oraz założyciela międzynarodowej organizacji pomocowej Global Empowerment Mission,  chodzi  o zabezpieczenie bieżących, konkretnych potrzeb w kontekście reagowania na katastrofy na całym świecie. – Potrzeby populacji ukraińskiej zależą od wielu czynników, jak na przykład od miejsca pobytu, i staramy się zaspokoić te wymagania. Jakkolwiek dużo już zostało zrobione, nadal jest wiele pracy do wykonania, aby zapewnić wsparcie naszym ukraińskim sąsiadom – podkreśla Michael Capponi.

W4UA: 7-9 grudnia 2022 r., G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Rzeszów-Jesionka, Polska.

Wydarzenie organizowane przez Fundację World For Ukraine (W4UAF), finansowane ze środków organizatora, sprzedaży biletów oraz z wpłat od sponsorów.

Rejestracja na wydarzenie: www.w4ua.com/registration