Warszawa siedzibą unijnej instytucji zajmującej się cyberbezpieczeństwem? Polska branża cyfrowa wspiera

Cyberataki w dobie COVID-19. Jakich technik używają hakerzy_

Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje polską branżę cyfrową,  poparł starania polskiego rządu o lokalizację w naszym kraju siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych. – To wzmocni rozwój sektora bezpieczeństwa cyfrowego w naszym kraju – oceniła organizacja w opinii skierowanej do Ministerstwa Cyfryzacji. 

Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa ma być nowy unijną instytucją, której celem będzie wzmocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego między różnymi branżami i środowiskami naukowymi. Zasadniczą jego rola polegać będzie na dystrybuowaniu funduszy europejskich w tym zakresie pomiędzy kraje członkowskie. Dodatkowo ma być swoistym centrum unijnym gromadzącym wiedzę i kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa.

O siedzibę Centrum ubiega się już kilka krajów europejskich, w tym Litwa, Rumunia, Belgia oraz Luksemburg. Swoją ofertę złoży także Polska. Ministerstwo Cyfryzacji w trybie pilnym przeprowadziło publiczne konsultacje w tej sprawie.

Rośnie znaczenie cyberochrony, gospodarka może na tym skorzystać

Polska branża cyfrowa poparła wniosek polskiego rządu w tej sprawie. Związek Cyfrowa Polska w przesłanym do resortu stanowisku ocenił, że „to decyzja słuszna i szczególnie istotna dla rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce”. Jak przypomniał podpisany pod pismem prezes Związku Michał Kanownik, z uwagi na coraz większą liczbę cyfrowych usług i rozwiązań, a przy tym wzmożoną aktywność hakerów, na całym świecie rośnie znaczenie kwestii cyberbezpieczeństwa stosowanego przez państwo i biznes. Na całym świecie poszukiwane są konkretne systemowe rozwiązania, które, aby były skuteczne, muszą nadążać za nowymi metodami stosowanymi przez hakerów i ogólnym postępem technologicznym” – zauważył.

Zdaniem Cyfrowej Polski taka sytuacja stwarza olbrzymią szansę rozwojową dla przedsiębiorców ściśle związanych z bezpieczeństwem cyfrowym. Tymczasem – jak podkreśla organizacja – to właśnie Polska może dziś pochwalić się silnym oraz innowacyjnym sektorem cyberbezpieczeństwa. Wiele polskich firm działających w tym obszarze praktycznie nie odbiega już od światowych konkurentów, a czasami oferuje nawet rozwiązania lepsze niż zachodnie przedsiębiorstwa. Budowa Europejskiego Centrum Kompetencji byłaby swoistym dla nich impulsem do dalszego rozwoju. Utworzenie takiej instytucji w naszym kraju powinno ułatwić ściślejsze współdziałanie świata akademickiego z biznesowym w obszarze cyberbezpieczeństwa” – twierdzi Cyfrowa Polska.