Warta w 2013 r.: świetne wyniki na trudnym rynku

0

Spółki Warty osiągnęły w 2013 r. znakomite wyniki finansowe, z powodzeniem rywalizując na bardzo konkurencyjnym rynku. Sprawnie i szybko przeprowadzona integracja Warty i HDI Asekuracja poprawiła pozycję konkurencyjną spółki majątkowej.

– 2013 r. był okresem bardzo intensywnej pracy nad integracją spółek Warty i HDI Asekuracja. Osiągnięte w tym czasie wyniki pokazują, że dobrze wybraliśmy strategię integracji dwóch tak dużych podmiotów i metody jej przeprowadzenia. Kluczem do sukcesu była szybkość połączenia dwóch spółek, w jeden sprawnie działający organizm, który zajął pozycję wicelidera rynku. Dziś można powiedzieć, że kluczowe projekty integracyjne są już zakończone, w wielu wypadkach przed zakładanymi terminami. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że integrując spółki jednocześnie potrafiliśmy z powodzeniem rywalizować na bardzo konkurencyjnym rynku – mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu TUiR i TUnŻ Warta.

Majątkowa Warta zebrała w 2013 r. 3,4 mld zł składek brutto. Równocześnie spółka wykazała znakomite wyniki finansowe. Wynik techniczny na poziomie 97 mln zł jest ponad dwa razy lepszy niż osiągnięty w 2012 r. Zysk netto w wysokości 244 mln zł jest również znacząco wyższy, jeśli porównywać tylko efekty regularnej działalności Warty, bez tzw. transakcji jednorazowych (w 2012 r. spółka sprzedała z zyskiem swoje udziały w PTE i TFI).

– Strategiczna decyzja o oferowaniu ubezpieczeń indywidualnych pod dwiema markami (Warta i HDI) w ramach jednej spółki TUiR Warta, pozwoliła nam na utrzymanie klientów obu marek w warunkach bardzo ostrej konkurencji. Obecnie mamy bardzo szeroką ofertę dla każdego Polaka. Konsekwentnie rozwijamy ją i pracujemy nad jeszcze lepszym pozycjonowaniem. Jednocześnie pamiętamy o właściwej selekcji ryzyka i segmentacji klientów, co zapewnia nam rentowność działalności. Za nami okres zmian operacyjnych, które świetnie przygotowały nas do rywalizacji na rynku ubezpieczeniowym. Teraz koncentrujemy się na rozwoju sprzedaży. W 2014 r. chcemy wykorzystywać nasze przewagi konkurencyjne do dalszego umacniania naszej pozycji – wyjaśnia Jarosław Parkot.

Czytaj również:  Zlecenie transportowe – podstawa działalności

Z początkiem 2014 r. Warta wprowadziła zupełnie nową organizację sieci sprzedaży. Wszyscy sprzedawcy (około 16 tys. osób) dostali możliwość oferowania zarówno ubezpieczeń pod marką HDI, jak i Warty. Do tej pory tylko część z nich miało takie uprawnienia. Oznacza to istotne zwiększenie dostępności do bardzo szerokiej oferty spółki. Jednocześnie utrzymano odrębność w zarządzaniu dwiema sieciami sprzedaży. Agenci oferują też zupełnie nową paletę ubezpieczeń komunikacyjnych, której konstrukcja uwzględnia różne potrzeby klientów marek HDI i Warty.

Innowacyjność i wysoka jakość oferty sprawiają, że ubezpieczenia Warty cieszą się niezmiennym uznaniem konsumentów i ekspertów. W ostatnim czasie ubezpieczeniom mieszkaniowym ankietowani konsumenci przyznali tytuł „Dobry Produkt 2013 – Wybór Konsumentów”.