Wezwanie na akcje PEKABEX na GPW

GPW

Wezwanie na sprzedaż akcji Pekabexu, polskiego producenta konstrukcji prefabrykowanych notowanego na GPW, ogłosił Fundusz Tonsa, pośrednio kontrolujący znaczący pakiet akcji spółki. Cena za akcję w wezwaniu wynosi 13,86 zł. Zapisów można dokonywać do dnia 28 stycznia 2021 roku w placówkach DM PKO BP SA.

Wezwanie jest następstwem pośredniego nabycia pakietu blisko 40% akcji Pekabex przez Tonsa od Opoka II FIZ, którego Tonsa pozostaje większościowym inwestorem. Obowiązek przeprowadzenia wezwania wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o ofercie publicznej. Tonsa nabyła od Opoka II FIZ wszystkie udziały w spółce STE, będącej właścicielem pakietu blisko 40% akcji Pekabex. Realizacja tej transakcji wymagała następczego ogłoszenia przez Tonsę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pekabexu, co nastąpiło w dniu 23 grudnia br.

Jak wyjaśniają przedstawiciele Funduszu, transakcja była jednorazowym przeniesieniem aktywów pomiędzy powiązanymi podmiotami w ramach uporządkowania aktywów w grupie. – Zgodnie z regulacjami polskiego rynku kapitałowego, środki na przeprowadzenie wezwania zostały zabezpieczone, m.in. w wyniku zawarcia bankowej umowy pożyczki na ten cel. Jeżeli pojawią się chętni na sprzedaż akcji, Fundusz jest na to przygotowany – mówi dyrektor Tonsy, David Luksenburg.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. W 2019 r. miała 772,05 mln zł skonsolidowanych przychodów.