Większość ludzi na świecie ma niezdrowy stosunek do pracy

Enrique Lores, prezes i CEO HP Inc
Enrique Lores, prezes i CEO HP Inc
 • Tylko 27% pracowników umysłowych twierdzi, że ma zdrowy stosunek do pracy; w Indiach wskaźnik jest najwyższy, w Japonii najniższy
 • 83% pracowników umysłowych jest dziś skłonnych zarabiać mniej, by być szczęśliwszymi w pracy
 • Liderzy przyznają, że inteligencja emocjonalna jest kluczowa, podczas gdy pracownicy twierdzą, że nie doświadczają jej wpływu w wystarczającym stopniu
 • W globalnym badaniu HP Work Relationship Index zidentyfikowano sześć głównych czynników, wpływających na zdrowy stosunek ludzi do pracy, które przedstawiono wraz z komentarzem dla liderów biznesu i pracowników

HP Inc. przedstawia przełomowe wyniki badania HP Work Relationship Index. To kompleksowy raport, który analizuje globalne relacje pracowników z firmami i pracą rozumianą jako taką. Badanie, w którym wzięło udział ponad 15 600 respondentów z różnych branż w 12 krajach, wykazało, że na całym świecie relacje pracownik – praca znajdują się w punkcie krytycznym, a skutki tego są wszechobecne.

„Istnieje szansa, by wzmocnić relacje ludzi z pracą i to w sposób, który jest zarówno dobry dla nich, jak i dla biznesu” – powiedział Enrique Lores, prezes i CEO HP Inc. „Jako liderzy zawsze powinniśmy odrzucać pozorną konieczność wyboru pomiędzy produktywnością a szczęściem. Firmy odnoszące największe sukcesy opierają się na kulturze, w której pracownikom umożliwia się osiąganie doskonałych wyników w karierze zawodowej i jednocześnie rozwijanie się poza pracą”.

W badaniu przeanalizowano ponad 50 czynników, mających wpływ na stosunek ludzi do pracy, w tym rolę pracy w ich życiu, umiejętności, zdolności, narzędzia i miejsca wykonywania pracy oraz oczekiwania zatrudnionych osób wobec kadry kierowniczej. Zbadano również wpływ pracy na dobre samopoczucie pracowników, ich produktywność, zaangażowanie i kulturę. Na tej podstawie HP opracowało wskaźnik badający relację praca – pracownik. Okazało się, że tylko 27% badanych pracowników umysłowych ma obecnie zdrowy stosunek do pracy.

Niezdrowe relacje z pracą wpływają na psychikę, emocje i fizyczne samopoczucie pracowników

Do badania, HP zaangażowało liderów biznesu, decydentów IT i pracowników umysłowych, by uzyskać wgląd w czynniki decydujące o znaczeniu pracy, produktywności i celu doświadczeń zawodowych. Wyniki badania podkreślają negatywny wpływ niezdrowego stosunku do pracy na życie pracowników i działalność firm.

Kiedy pracownicy niezdrowo podchodzą do pracy, odbija się to na biznesie:

 • Morale i zaangażowanie: Pracownicy umysłowi zgłaszają mniejszą produktywność (34%), słabe zaangażowanie w pracę (39%) i większe poczucie oderwania (38%).
 • Utrzymanie: Nawet jeśli pracownicy mają neutralny stosunek do pracy, ponad 71% z nich rozważa odejście z firmy. Kiedy są zupełnie niezadowoleni, współczynnik ten wzrasta do 91%.

Niezdrowe podejście do pracy może wpływać na samopoczucie pracowników:

 • Psychiczne: Ponad połowa (55%) z przebadanych pod tym kątem pracowników zgłasza niską samoocenę i towarzyszące im poczucie porażki.
 • Emocjonalne: 45% zauważa, że cierpią przy tym ich osobiste relacje z przyjaciółmi i rodziną, a ponad połowa (59%) jest zbyt wyczerpana, by realizować swoje osobiste pasje.
 • Fizyczne: problemy ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym mogą wpływać na samopoczucie fizyczne. 62% pracowników zgłasza kłopoty z zachowaniem zdrowego trybu życia, które dotyczą odżywiania, ćwiczeń i wystarczającej ilości snu.

Identyfikacja czynników wpływających na zdrowy stosunek do pracy

Według prawie 60% respondentów, oczekiwania pracowników wobec pracy uległy znacznym zmianom, szczególnie w ciągu ostatnich dwóch, do trzech lat. 57% ankietowanych zauważyło, że wzrosły również ich oczekiwania co do sposobu, w jaki są traktowani jako pracownicy i w odniesieniu do samego miejsca wykonywania obowiązków.

W badaniu przeanalizowano ponad 50 czynników, które mają wpływ na zdrowy stosunek do pracy. W tym zidentyfikowano sześć głównych, które reprezentują kluczowe obszary zainteresowania i imperatywy dla liderów biznesu.

 1. Spełnienie: Dla pracowników bardzo ważne jest poczucie celowości, wzmocnienie pozycji i autentyczny związek z pracą. Jednak tylko 29% pracowników umysłowych konsekwentnie ich doświadcza. Aby dostosować się do zmieniających się oczekiwań, firmy muszą nadać priorytet satysfakcji pracowników poprzez zwiększenie roli ich głosu i sprawczości.
 2. Przywództwo: Według opinii 68% liderów w biznesie, nowe sposoby pracy wymagają nowego podejścia kadry zarządzającej. Z kolei tylko jeden na pięciu pracowników uważa, że liderzy odpowiednio zmienili swoje style przywództwa. Promowanie inteligencji emocjonalnej i przejrzystego, empatycznego zarządzania ma kluczowe znaczenie dla dzisiejszych firm.
 3. Koncentracja na ludziach: Tylko 25% pracowników umysłowych jest zdania, że otrzymuje należny im szacunek i uznanie, na które uważają, że zasługują. Jeszcze mniej doświadcza elastyczności, autonomii i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Aby temu zaradzić, liderzy muszą kłaść widoczny nacisk na stawianie ludzi na pierwszym miejscu i umieszczanie swoich zespołów w centrum procesu decyzyjnego.
 4. Umiejętności: Podczas, gdy 70% pracowników umysłowych ceni wysokie kompetencje i umiejętności techniczne, tylko 31% z nich czuje się pewnie w każdej z tych dziedzin. Firmy mają możliwość uzyskania istotnej przewagi w zakresie rozwoju umiejętności i zaangażowania pracowników poprzez inwestowanie w kompleksowe szkolenia i wsparcie.
 5. Narzędzia: W obecnych czasach pracownicy chcą mieć wpływ na technologie dostarczane przez pracodawcę. Jednak przekonanie, że firmy wdrożą odpowiednie narzędzia wspierające pracę hybrydową jest niskie i wynosi zaledwie 25%. Portfolio technologiczne nie jest już tylko narzędziem użytkowym, ale staje się ważnym czynnikiem napędzającym zaangażowanie pracowników, buduje związek z firmą i daje dodatkowe możliwości.
 6. Przestrzeń robocza: Pracownikom umysłowym zależy na płynnej, niezakłóconej pracy podczas przemieszczania się i wyborze miejsca, w którym pracują każdego dnia. Hybrydowe modele pracy, elastyczność i autonomia będą miały istotne znaczenie dla wykazania zaufania do pracowników i wspierania pozytywnych doświadczeń zawodowych.

Zaufanie i więzi emocjonalne są kluczowe w pozyskaniu i zatrzymaniu pracowników

Badanie HP Work Relationship Index pokazuje, że we współczesnych czasach należy na nowo zdefiniować stosunek pracownika do pracy i zwrócić uwagę na obszary związane z zaufaniem i budowaniem emocjonalnej więzi z miejscem pracy.

Prawie trzech na czterech liderów przyznaje, że prowadzone w inteligentny sposób emocjonalnie przywództwo jest jedynym sposobem, by odnieść sukces w przyszłości. Co ważne, badanie wykazało, że inteligencja emocjonalna oraz wyższy poziom zaufania i poczucie sprawczości, mają duże znaczenie dla pracowników. 83% z nich twierdzi, że są gotowi zarabiać mniej, aby znaleźć pracodawcę, który ceni te aspekty w pracy.

 • Wysoka kultura pracy: Pracownicy umysłowi zgodziliby się na 11% obniżkę wynagrodzenia, aby pracować w miejscu, gdzie kadra zarządzająca kieruje się empatią i inteligencją emocjonalną a pracownicy ponadprzeciętnie angażują się i spełniają.
 • Elastyczność: Ta sama grupa zrezygnowałaby z 13% swojego wynagrodzenia, by pracować w miejscu, które pozwala im wykonywać obowiązki gdzie i kiedy chcą.

O badaniu:

HP zleciło przeprowadzenie ankiety internetowej przez Edelman Data & Intelligence (DxI), która została wykonana w dniach 9 czerwca – 10 lipca 2023 w 12 krajach: USA, Francji, Indiach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Australii, Japonii, Meksyku, Brazylii, Kanadzie i Indonezji. HP przebadało łącznie 15 624 respondentów – 12 012 pracowników umysłowych (~ 1000 w każdym kraju); 2 408 decydentów IT (~ 200 w każdym kraju); oraz 1 204 liderów biznesowych (~ 100 w każdym kraju).