GAMIVO podsumowuje skup akcji własnych

Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO
Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO (fot. mat. pras.)

Zakończył się czas na składanie ofert sprzedaży akcji GAMIVO po cenie 100 zł za sztukę. Notowana na NewConnect spółka ogłosiła wyniki drugiego zaproszenia, które – podobnie jak pierwsze – spotkało się z dużym zainteresowaniem. Złożono oferty na sprzedaż 882.569 akcji  – stopa redukcji wyniosła 94,33 proc. Właśnie zakończono rozliczenia. 

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji trwało od 7 do 20 września. Obejmowało nabycie przez spółkę 50 tys. akcji stanowiących maksymalnie 2,48 proc. kapitału zakładowego spółki po cenie 100 zł za sztukę. Procedura została już rozliczona. W ramach zaproszenia złożono oferty na sprzedaż 882.569 akcji, co daje stopę redukcji na poziomie 94,33 proc.

Cieszymy się, że obie nasze oferty wywołały tak duże zainteresowanie – mówi Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO. – Zgodnie z decyzją akcjonariuszy łącznie na skup akcji własnych możemy przeznaczyć 15 mln zł. Dlatego nie wykluczamy realizacji kolejnych zakupów w ramach skupu w najbliższym czasie – dodaje Mateusz Śmieżewski.

W ramach pierwszego zaproszenia do sprzedaży akcji (ogłoszonego 9 sierpnia br. i rozliczonego 25 sierpnia br.) GAMIVO nabyło 50 tys. akcji za łączną kwotę 5 mln zł. Akcje te stanowią 2,48 proc. kapitału zakładowego spółki. Inwestorzy zgłosili do sprzedaży 906.150 akcji, co przełożyło się na stopę redukcji w wysokości 94,48 proc.

Łącznie w wyniku skupu GAMIVO posiada 100.000 akcji własnych, stanowiących 4,96 proc. w kapitale zakładowym i uprawniających do 100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jak informuje zarząd, będzie rekomendował akcjonariuszom umorzenie skupionych akcji. Skup akcji własnych oraz emisja akcji gratisowych to alternatywna względem wypłaty dywidendy forma podziału zysków, na którą podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zdecydowali się akcjonariusze GAMIVO.

GAMIVO od początku istnienia rozwijała się bardzo dynamicznie. W lipcu liczba zarejestrowanych użytkowników platformy przekroczyła próg 5 mln, którzy kupili już łącznie ponad 21,5 mln gier, programów, kart podarunkowych oraz innych produktów cyfrowych. Zaufanie graczy odzwierciedla się także w wynikach finansowych.

Spółka zakomunikowała w sierpniu swoje wyniki finansowe. Przy obrocie rzędu 43 mln zł, zanotowała przychody w wysokości 10,5 mln zł i zysk netto w kwocie 1,5 mln zł. GAMIVO nieustannie dąży do rozwoju swojej platformy. Obecnie do najważniejszych planów należy przebudowanie procesu zakupowego, by był jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika i przekładał się na wyższą konwersję. Wśród priorytetów firmy wysoko figuruje także poszukiwanie nowych, nieoczywistych sposobów promocji i rozwoju. Choćby w sierpniu ogłoszono współpracę z Alior Bankiem. Wśród partnerów GAMIVO już wcześniej znalazły się tak uznane marki jak Coca-Cola, Wargaming, ISIC czy sieć Żabka.