Pierwsza jednostka projektu WindFloat Atlantic – największa do tej pory morska turbina wiatrowa zainstalowana na pływającej platformie, wyruszyła do miejsca docelowego przy portugalskim wybrzeżu Viana do Castelo, gdzie odbędzie się oddanie do eksploatacji pływającej farmy wiatrowej.

Realizacja tego projektu przyczyni się do przyspieszenia komercyjnego wdrożenia innowacyjnej technologii WindFloat®, która umożliwia wykorzystanie bogatych zasobów wiatrowych na dotychczas niedostępnych obszarach wód średnio-głębokich i głębokich. Projekt WindFloat Atlantic to również istotny krok milowy w rozwoju branży, gdyż dzięki niemu powstanie pierwsza półzanurzalna pływająca farma wiatrowa na świecie.

Technologia WindFloat® umożliwia instalację farm wiatrowych na głębokich wodach morskich, co pozwoli uwolnić zasoby energii z ogromnych obszarów, przyczyniając się tym samym do rozwiązania istotnych wyzwań społecznych, takich jak transformacja w kierunku czystej energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zapobieganie zmianom klimatu. Jednocześnie projekt stwarza nowe miejsca pracy, zwiększa wzrost gospodarczy oraz otwiera możliwości dla zrównoważonych inwestycji.

Windplus to konsorcjum, w skład którego wchodzą EDP RENEWABLES, ENGIE, REPSOL i PRINCIPLE POWER.

Trzy struktury pływające, każda o wysokości 30 m, umocowana w odległości 50 m od pozostałych, zostaną zainstalowane tworząc pierwszą pływającą morską farmę wiatrową w Europie kontynentalnej. W ciągu najbliższych miesięcy dołączą do niej dwie kolejne platformy, tworząc farmę wiatrową o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, będąca w stanie wyprodukować energię elektryczną w ilości pokrywającej roczne zapotrzebowanie 60 000 użytkowników.