Wizjonerstwo: cecha, która pociąga za sobą tłumy

0

Każdy zespół bez wątpienia potrzebuje lidera, czyli charyzmatycznej postaci, która będzie potrafiła wydobyć z innych to, co w nich najlepsze. Jednak oprócz cech osobowościowych takich, jak pewność siebie czy umiejętność nawiązywania kontaktów, dobry przywódca powinien być także wizjonerem konsekwentnie realizującym obrane wcześniej cele. A do tego w większości przypadków niezbędna okazuje się umiejętność odpowiedniego zarządzania sobą w czasie.

Publikacji próbujących wyjaśnić, czym musi charakteryzować się osoba pragnąca zostać liderem powstało już tyle, że są one w stanie zapełnić niejedną biblioteczną półkę. Niektóre z owych zestawień są do siebie bliźniaczo podobne, inne zaś różnią się niemalże całkowicie.

Niezależnie jednak od tego, do jakiej książki zajrzymy, jedna cecha prawie zawsze pozostaje niezmienna. Chodzi rzecz jasna o myślenie strategiczne, określane także wizjonerstwem czy umiejętnością jasnego określenia kierunku, w którym się zmierza.

– Bez tego przywódca jest w stanie skupić się wyłącznie na jednym zadaniu. Osoby takie można porównać do niedoświadczonego turysty, który dobrze radzi sobie tylko na wytyczonym szlaku, a przy pierwszym rozwidleniu najzwyczajniej w świecie zaczyna się gubić – wyjaśnia Grzegorz Frątczak, specjalista zarządzania czasem.

Jasno określony cel jest w stanie zatem zapewnić nam ogromną przewagę nad osobami, które uznały, że nie warto „marnować” czasu na przemyślenie swojej drogi. Dużo łatwiej jest pozostawać konsekwentnym w swoim postanowieniu, jeśli w chwili zwątpienia mamy na horyzoncie wyraźnie widoczny punkt, do którego dążymy. Decyzja, co w danym momencie należy zrobić nasuwa się bowiem samoistnie.

Zarządzanie sobą w (dłuższym) czasie

Wybór strategicznego kierunku to nie wszystko. Równie ważna, jeśli nawet nie ważniejsza, jest nasza wytrwałość w działaniu. Szczególnie trudno o nią w dzisiejszych czasach, gdy ilość zadań do natychmiastowego wykonania często przekracza nasze możliwości. Tu z pomocą może przyjść nam umiejętność odpowiedniego zarządzania sobą w czasie.

– W chwili zwątpienia, gdy wydaje nam się, że obowiązków jest już zbyt dużo, warto na chwilę zwolnić i zadać sobie pytanie: jak to, co teraz robię ma się do tego, co chcę osiągnąć za rok czy za pięć lat? Czy dana czynność zbliża mnie czy też oddala od wybranego celu? – podpowiada przedstawiciel CEO Solutions.

Osiągniecie owego dystansu pozwoli nam bowiem skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. Eliminowanie z życia zbędnych zadań nie będzie jednak możliwe bez wcześniejszego wyznaczenia wizji i drogi, którą zmierzamy.

Cel pomaga omijać trudności

Zdefiniowany cel końcowy (którym może być np. określony rezultat projektu) pomoże nam nie tylko w wyborze kolejnych kroków. Oprócz tego pozwoli nam on także przewidzieć ewentualne trudności czy zagrożenia oraz przedsięwziąć działania zapobiegawcze, takie jak chociażby podział zadań w zespole, określenie planu czasowego, kosztów lub możliwych odchyleń itp.

– Prawdziwi liderzy powinni mieć zatem wizję dotyczącą zarówno własnej osoby, firmy dla której pracują, jak i każdego podejmowanego przedsięwzięcia. Wizje te muszą oczywiście być ze sobą spójne, by osiągnięty w ten sposób efekt synergii oddziaływał na cały zespół – mówi Grzegorz Frątczak.