Własność przemysłowa a Brexit – co się zmieni od stycznia 2021?

brexit (2)

Na nurtujące pytania o kwestie związane z prawami własności przemysłowej, po zakończeniu okresu przejściowego w procedurze Brexit, odpowiada mec. Maciej Priebe, rzecznik patentowy, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Posiadam zarejestrowany znak towarowy w Unii Europejskiej. Czy po 31 grudnia 2020 r. ochrona ulegnie jakimś zmianom?
Tak. Po 31.12.2020 unijne znaki towarowe przestaną obejmować obszar Wielkiej Brytanii.

W jaki sposób mogę utrzymać ochronę znaku towarowego w Wielkiej Brytanii?Zgodnie z porozumieniem między UE i UK, wszystkie znaki towarowe i wzory przemysłowe, które w dniu 31.12.2020 będą podlegały ochronie na obszarze Unii, zostaną zarejestrowane w brytyjskim urzędzie UKIPO jako odrębne prawa.

Co w sytuacji gdy mój znak towarowy w dniu 31.12.2020 będzie nadal w trakcie rozpatrywania przez unijny urząd EUIPO?
W takiej sytuacji, do września 2021 r. należy podjąć decyzję i rozpocząć odrębne postępowanie przed brytyjskim urzędem UKIPO. Niestety w takim przypadku należy wnieść także dodatkowe opłaty urzędowe oraz wyznaczyć pełnomocnika.

Czy od stycznia 2021 można spodziewać się obniżenia opłat urzędowych za zgłoszenia unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w związku z wyłączeniem obszaru Wielkiej Brytanii?
Nie. Zgodnie z informacją potwierdzoną przez EUIPO, w najbliższym czasie nie jest planowana żadna redukcja opłat urzędowych.

Czy brytyjski urząd UKIPO będzie wymagał wskazania lokalnego pełnomocnika lub adresu do korespondencji w Wielkiej Brytanii?
Jeżeli dane prawo podlega już ochronie w UE i zostanie automatycznie „sklonowane” jako odrębne prawo krajowe w UK, urząd UKIPO deklaruje iż nie będzie wymagał wyznaczenia lokalnego pełnomocnika bądź adresu korespondencyjnego w Wielkiej Brytanii. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie w przyszłości.