Wynajem długoterminowy aut i Rent a Car w I półroczu 2022

Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska
Robert Antczak,, Dyrektor Generalny Arval Polska

Branża drugi kwartał z rzędu notuje zwiększony udział w sprzedaży nowych aut do firm – po wynajem długoterminowy sięga już 3 na 10 przedsiębiorców w Polsce.

Problemy z dostępnością nowych samochodów utrzymują się już od około roku i wiele wskazuje na to, że pozostaną z nami dłużej. Eksperci twierdzą, że sytuacja taka może występować również w przyszłym roku. Ograniczona podaż to obecnie najważniejszy czynnik kształtujący obraz rynku motoryzacyjnego w Polsce i Europie. Sprzedaż nowych aut osobowych do klientów firmowych w Polsce, którzy od wielu lat są fundamentem rynku motoryzacyjnego w naszym kraju, była w pierwszym półroczu 2022 r. niższa o 16,6% niż rok wcześniej. Jednakże, zgodnie z danymi opublikowanymi przez PZWLP, w przypadku wynajmu długoterminowego poziom sprzedaży (tj. zakupu aut przez branżę) w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku był tylko nieznacznie niższy, bo o 2,5%, aniżeli w 2021 r., co świadczy o wciąż szybko rosnącej popularności tego rozwiązania. W przypadku aut nabywanych w klasycznym leasingu, kredycie, czy ze środków własnych spadek był znacznie większy i wyniósł już 18,9% r/r. Z tego powodu udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm kształtował się w pierwszym półroczu 2022 r. na poziomie 28,9%, co oznacza, że branża ustanowiła nowy rekord w tym zakresie. Warto podkreślić, że jest to kolejny z rzędu rekordowy udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży, poprzedni został odnotowany przez PZWLP po pierwszym kwartale tego roku. W efekcie tempo wzrostu floty branży wynajmu długoterminowego na koniec czerwca wyniosło 9,6% r/r, co oznacza, że niemalże powróciło do rezultatów osiąganych przed pandemią. Dane PZWLP pokazują, że do dobrej kondycji wraca także branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), która na koniec półrocza osiągnęła tempo wzrostu floty 16,3% r/r.

Trudna sytuacja na rynku motoryzacyjnym, spowodowana ograniczoną dostępnością nowych samochodów, zdominowała pierwsze półrocze 2022 roku. Sprzedaż aut notuje spadki nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Eksperci zakładają, że obecny stan może utrzymać się dłużej niż przewidywały pierwotne prognozy i może być odczuwalny na pewno w tym, ale także jeszcze do końca przyszłego roku. Coraz częściej pojawiają się również opinie, że podobnie jak pandemia koronawirusa na trwałe zmieniła świat np. w zakresie sposobie pracy, tak obecny kryzys związany z niedoborem nowych samochodów, może wprowadzić swego rodzaju „nową normalność” na rynku motoryzacyjnym.

Sprzedaż całkowita samochodów osobowych, a więc do klientów indywidualnych i firmowych łącznie, spadła w pierwszym półroczu 2022 roku w Polsce o 12,3% w porównaniu z analogicznym czasem w 2021 r. Jak się okazuje, średnia dla całej Unii Europejskiej w tym zakresie jest jeszcze gorsza – na całym rynku unijnym sprzedaż nowych aut była niższa o 14% r/r.

Relatywnie duży (14,6% r/r) spadek w pierwszym półroczu 2022 r. zanotował import aut używanych do Polski. Od stycznia do końca czerwca do naszego kraju trafiło 367 tys. samochodów używanych, wobec 430 tys. w tym samym okresie w zeszłym roku. W zestawieniu z danymi na temat sprzedaży nowych aut do klientów indywidualnych, gdzie okazuje się, że sprzedaż w tym segmencie rynku pozostała na tym samym poziomie co rok wcześniej, jest to dobra informacja. Eksperci PZWLP podchodzą jednak do niej z dużą rezerwą. Mniejszy import jest niestety przede wszystkim spowodowany niedoborami aut na rynku wtórnym także za naszą granicą.

Wynajem długoterminowy jako jedyna forma finansowania aut dla firm utrzymuje sprzedaż na poziomie zbliżonym do tego sprzed roku

Za zdecydowaną większość zakupów samochodów osobowych w polskich salonach wciąż odpowiadały firmy, które były nabywcami 7 na 10 pojazdów (70,3%). Firmy zakupiły łącznie 149,5 tys. aut osobowych. Osoby prywatne nabywały niemalże co trzecie auto (29,7%). Łącznie z salonów wyjechało w pierwszym półroczu prawie 212,5 tys. samochodów osobowych, mniej o prawie 30 tys. (o 12,3%) niż w analogicznym czasie rok wcześniej.

Co ciekawe, sprzedaż wśród klientów indywidualnych była w pierwszym półroczu 2022 na w zasadzie identycznym poziomie co w zeszłym roku, spadek był symboliczny (0,2%). W przypadku firm sprzedaż była już niższa o 16,6% r/r. Jednakże, podobnie jak od dłuższego, spadki w przypadku poszczególnych rodzajów finansowania nowych samochodów dla firm, znacząco się od siebie różniły. Relatywnie największe wystąpiły w klasycznym leasingu, kredycie i przy zakupie ze środków własnych liczonych łącznie – w tym przypadku spadek wyniósł 18,9% r/r. Zbliżony do pierwszego półrocza 2021 poziom sprzedaży zachowała natomiast branża wynajmu długoterminowego, gdzie spadek był w porównaniu do konkurencyjnego finansowania niewielki i wyniósł 2,5% r/r.

Co warto podkreślić, pomimo problemów na rynku motoryzacyjnym związanych z podażą, poziom sprzedaży w przypadku wynajmu długoterminowego w pierwszym półroczu 2022 r. był wyraźnie wyższy, bo o 7,2%, niż w analogicznym czasie przed pandemią (w pierwszym półroczu 2019 r.).

Wynajem długoterminowy z drugim rekordowym udziałem w sprzedaży aut do firm z rzędu

Branża wynajmu długoterminowego samochodów zakupiła w pierwszym półroczu 2022 roku 43,3 tys. nowych aut osobowych, co oznacza, że jej udział w sprzedaży samochodów do firm wyniósł 28,9%. Jest to rekordowa wartość odnotowana w historii analiz statystycznych PZWLP. Co więcej, rekord w tym zakresie pada drugi raz rzędu, kwartał po kwartale. Ostatni miał miejsce na koniec marca. W samym drugim kwartale bieżącego roku udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce był jeszcze wyższy, bo na poziomie 30,4%.

Eksperci PZWLP podkreślają, że rosnącą popularność wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce widać szczególnie, gdy analizuje się dane dotyczące udziału tej formy finansowania w sprzedaży aut do firm na przestrzeni kilku ostatnich lat. Dla zobrazowania dużej dynamiki zmian, w pierwszym półroczu 2018 roku udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży samochodów do firm wynosił 20,6%. W ciągu tylko 5 lat zwiększył się zatem o blisko połowę, do poziomu 28,9% w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Branża przyśpiesza od półtora roku – wynajem rośnie już w tempie 9,6% r/r

Bardzo dobre wyniki wynajmu długoterminowego samochodów są widoczne również w najważniejszym wskaźniku PZWLP mierzącym rozwój tej branży w Polsce, a więc łącznej flocie aut znajdującej się na rynku w tej formie finansowania. Dane PZWLP na koniec czerwca 2022 pokazują, że wynajem długoterminowy (łączna liczba pojazdów) rośnie w tempie już 9,6% r/r. Tempo wzrostu branży cały czas się zwiększa, już szósty kwartał z kolei, dzięki czemu wynajem długoterminowy osiągnął na koniec pierwszego półrocza dynamikę rozwoju niemalże porównywalną z tą sprzed pandemii.

Utrzymujące się dynamiczne tempo wzrostu floty aut będących w wynajmie długoterminowym – porównywalne do stanu sprzed pandemii – oraz blisko 30% udział wynajmu długoterminowego w finansowaniu sprzedaży aut do firm potwierdza, że jest to w Polsce coraz bardziej popularna i uznana przez przedsiębiorstwa forma finansowania swoich flot samochodów – mówi Robert Antczak, Prezes PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska. – Takie rezultaty branży skłaniają do nuty optymizmu, szczególnie, że są osiągane w czasie niespotykanego nigdy wcześniej kryzysu na rynku motoryzacyjnym w postaci trudności w dostępności nowych samochodów. Podczas gdy cały rynek sprzedaży aut notuje spadki, wynajem długoterminowy zachowuje stabilny poziom sprzedaży i właśnie dzięki temu zwiększa swój udział w rynku. Patrząc na dane nie z całego półrocza, a jedynie z samego drugiego kwartału, po wynajem długoterminowy sięgało już ponad 30% firm i przedsiębiorców w Polsce nabywających w tym czasie nowe samochody. A jeszcze 5 lat temu było to ok. 20%, to bardzo duża różnica. Paradoksalnie, duże przyśpieszenie wzrostu udziału wynajmu w sprzedaży samochodów do firm obserwujemy począwszy od 2020 roku, czyli wraz z początkiem trudnych czasów, najpierw z powodu pandemii, a obecnie za sprawą niskiej podaży i szybkiego wzrostu cen nowych aut, kosztów finansowania i kosztów utrzymania auta. Wynajem długoterminowy zyskuje w oczach polskich przedsiębiorców w czasach kryzysu szybciej niż miało to miejsce wcześniej. Przedsiębiorcy doceniają, że wynajem to rozwiązanie stabilne kosztowo przez cały okres trwania wynajmu (gwarantowana stała rata finansowania, ubezpieczenia i kosztów serwisu pomimo rosnących stóp procentowych i presji inflacyjnej), często jest to rozwiązanie tańsze od konkurencyjnych form finansowania, zdecydowanie wygodniejsze a także wpisujące się w obecne trendy rynkowe używania zamiast posiadania i płacenia tylko za to z czego faktycznie korzystam. W wynajmie długoterminowym rata za samochód ustalona na początku umowy będzie przez cały okres jej trwania stała, nie zaskoczą nas wyższe i zmieniające się koszty, dodatkowo, w przeważającej części przypadków, nie jest wymagana żadna opłata wstępna, nie trzeba więc angażować jednorazowo większej gotówki. Prognozy na najbliższą przyszłość są umiarkowanie optymistyczne, niemniej musimy uwzględniać również czynniki makroekonomiczne, takie jak perspektywa niższego wzrostu gospodarczego, turbulencji już nie tylko po stronie podażowej aut, ale też po stronie popytowej u klientów, w tym obniżenie nastrojów przedsiębiorców w najbliższym czasie.

W liczącej ponad 197 tys. flocie samochodów w wynajmie długoterminowym firm PZWLP, na koniec czerwca 2022 r. wśród najpopularniejszych aut znalazły się: Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Opel Astra, Volkswagen Passat oraz Toyota Corolla.

Po raz pierwszy w historii Diesli mniej od aut benzynowych w wynajmie długoterminowym

Z danych PZWLP na koniec pierwszego półrocza wynika, że przekroczona została kolejna psychologiczna granica, jeśli chodzi o transformację napędów aut w wynajmie długoterminowym. Po raz pierwszy w historii analiz statystycznych PZWLP udział samochodów z silnikami Diesla nie jest największy. Diesel na koniec pierwszego półrocza reprezentował 45% ogółu, co oznacza, że jego udział zmniejszył się o 5,8 p.p. w ciągu roku. Auta z napędami wysokoprężnymi ustąpiły miejsca samochodom z silnikami benzynowymi, które obecnie posiadają najwyższy udział w rynku, stanowiąc 46,1% całej floty w wynajmie (wzrost udziału o 3,8 p.p. rok do roku). Relatywnie szybko zwiększa się również liczba aut z ekologicznymi napędami (wszelkiego typu hybrydy i w pełni elektryczne), które na koniec czerwca 2022 r. reprezentowały już 8,9% ogółu (wzrost udziału o 2 p.p. w ciągu roku). Warto podkreślić, że drugi kwartał z kolei widoczny jest wyraźny trend zwiększania udziału aut w pełni elektrycznych, które na koniec półrocza stanowiły 0,9% całej floty w wynajmie. W ciągu roku udział elektryków zwiększył się o 0,5 p.p.

Trend odchodzenia we flotach w wynajmie długoterminowym od silników wysokoprężnych jest widoczny już od kilku lat i wynika z ogólnoświatowych kierunków, w których zmierza rynek motoryzacyjny i oferta pojazdów – mówi Frederic Lustig, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Carefleet. – Bardzo cieszy fakt, że pomimo, iż samochody elektryczne stanowią w wynajmie długoterminowym wciąż bardzo małą część, to jednak ich ilość zaczęła w ostatnim czasie wyraźnie rosnąć. Przede wszystkim odpowiada za to uruchomiony jesienią zeszłego roku program publicznych dopłat do aut elektrycznych „Mój Elektryk” w wynajmie i leasingu. Po nieco ponad pół roku zaczynamy widzieć jego pierwsze efekty. Jesteśmy przekonani, że z biegiem czasu i wcale nie jest to odległa przyszłość, udział samochodów zeroemisyjnych we flotach w wynajmie długoterminowym będzie wielokrotnie większy niż obecnie. Dzięki publicznemu dofinansowaniu, przynajmniej w przypadku wynajmu długoterminowego, zdecydowanie zmniejszyła się jedna z największych barier rozwoju elektromobilności, to znaczy koszty. Coraz częściej auta elektryczne są oferowane za ratę wynajmu zbliżoną lub nawet niższą w zestawieniu z porównywalnymi autami spalinowymi. Dodatkowo, firmy wynajmu długoterminowego oferują w ramach swoich usług także wsparcie klienta w zakresie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystko to, w połączeniu z innymi zaletami aut zeroemisyjnych takimi jak niższe koszty utrzymania, komfort i osiągi powoduje, że zainteresowanie samochodami elektrycznymi w wynajmie jest coraz większe.

Średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych przez branżę wynajmu długoterminowego w drugim kwartale 2022 roku była o 0,6% i 0,8 g/km niższa niż rok wcześniej i wyniosła 133,9 g/km. Jeśli zaś chodzi o auta dostawcze, to średnia emisja w ich przypadku wyniosła 134,5 g/km i była niższa o 20,2% i 34,1 g/km w stosunku do stanu w porównywalnym czasie roku 2021.

Branża Rent a Car z wysokim dwucyfrowym wzrostem 16,3% r/r

Dane PZWLP na koniec pierwszego półrocza 2022 potwierdzają, że najbardziej dotknięta kryzysem wywołanym pandemią branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów) znajduje się obecnie w coraz lepszej kondycji. Branża notuje bowiem już szósty kwartał z kolei dodatnią dynamikę wzrostu, zazwyczaj dwucyfrową. Po drugim kwartale 2022 r. dynamika rozwoju w jej przypadku wyniosła 16,3% r/r.

Branża Rent a Car osiąga obecnie dynamikę wzrostu znaną nam z czasów sprzed pandemii, co więcej, nie jest to jednorazowe, czy krótkotrwałe zjawisko, a wyraźny, stały trend – mówi Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Hertz (Motorent Sp. z o.o.). – Nie mamy już również do czynienia z efektem niskiej bazy, rok temu branża zanotowała bowiem dość wysoki dwucyfrowy wzrost. Ruch turystyczny, biznesowy, lotniczy, czyli główne czynniki mające wpływ na koniunkturę wypożyczalni samochodów, powrócił w zasadzie całkowicie do normy. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie wynajęciem auta z wypożyczalni wśród grup klientów, które wcześniej korzystały z takiego rozwiązania rzadko. Po auto z wypożyczalni coraz częściej sięga tzw. statystyczny Kowalski, na przykład na potrzeby wakacyjnego wyjazdu, przy okazji przeprowadzki, czy awarii własnego samochodu. Natomiast, branża Rent a Car musi się obecnie mierzyć z trudnościami w wymianie floty ze względu na ograniczoną dostępność nowych samochodów. Na horyzoncie rysuje się również perspektywa obniżonego wzrostu gospodarczego i jest to czynnik, który należy uwzględniać we wszelkiej działalności gospodarczej. Patrzymy więc w przyszłość z umiarkowanym optymizmem.  

Branża Rent a Car jest reprezentowana w PZWLP przez 6 dużych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów, których łączna flota* w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła na koniec czerwca 2022 roku 15,8 tys. aut.

 * – bez floty firmy Avis Budget / Jupol – Car