Wynajem długoterminowy to również korzyści podatkowe dla firmy

1

Popularność usługi wynajmu długoterminowego w Polsce systematycznie rośnie. Według danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów w ciągu ostatniego roku branża Car Fleet Management zanotowała ponad 9-procentowy wzrost. Jednym z elementów, które przekonały polskich przedsiębiorców do tego modelu finansowania firmowych flot pojazdów, są związane z nim korzyści podatkowe. Wynajem bowiem pozwala na optymalizację kosztów zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i firmach z sektora MŚP.

Wynajem długoterminowy w praktyce

Wynajem długoterminowy to bardzo wyrafinowane narzędzie, które można wykorzystać do zbudowania odpowiedniej struktury finansowania własnego biznesu. Pozwala ono nie tylko na dokonanie niezbędnych inwestycji, ale również na precyzyjną optymalizację kosztów – zarówno po stronie podatkowej, jak i bilansowej – mówi Jarosław Pleskot, Dyrektor Finansowy w Carefleet S.A., jednej z wiodących polskich firm specjalizujących się w wynajmie długoterminowym samochodów.

Najczęściej pod pojęciem wynajmu długoterminowego kryje się leasing operacyjny. Wspomniane rozwiązanie zakłada, że jedna ze stron, określana jako „finansujący”, oddaje do odpłatnego użytkowania drugiej stronie („korzystającemu”) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (tu: pojazdy), które podlegają amortyzacji. Okres leasingu operacyjnego musi obejmować co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, co w przypadku samochodów osobowych wynosi 2 lata. Kolejne wytyczne odnoszą się do sumy opłat, która nie powinna być niższa od wartości początkowej pojazdu.

Sklasyfikowana w ten sposób umowa umożliwia przedsiębiorcom włączenie do kosztów uzyskania przychodów miesięcznej raty oraz innych opłat, które wynikają z umowy o leasingu operacyjnym, w tym czynszu inicjalnego. To stwarza możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem CIT. Opisywany model, w przeciwieństwie do finansowania floty własnymi środkami, nie wymaga dużej ilości wolnych środków gotówkowych. Co więcej, leasing operacyjny cechuje prostota i możliwość ograniczenia wydatków na księgowość i cele operacyjne – dodaje Jarosław Pleskot.

Co z VAT-em?

Czytaj również:  ZPL: wyniki sektora leasingowego po I połowie 2018 r. i prognoza na koniec roku

Polskie prawo zezwala na odliczenie 50% podatku VAT na pojazdy użytkowane w tzw. trybie mieszanym, polegającym na jednoczesnym użytkowaniu prywatnym i służbowym. Istnieje również możliwość odliczenia całości wspomnianej opłaty, jednak należy spełnić 3 zasadnicze kryteria:

  • prowadzić szczegółową ewidencję pojazdów;
  • wyeliminować możliwość użytkowania pojazdu służbowego w celach prywatnych (na przykład zapisując stosowny punkt w regulaminie);
  • zgłosić auto do urzędu skarbowego.

Leasing operacyjny nie jest jednak jedyną formą wynajmu długoterminowego. Inną opcją, która wchodzi w skład powyższego rozwiązania jest leasing finansowy. W tym przypadku przedsiębiorcy otrzymują na początku jedną fakturę za auto obejmujące sumę rat plus wykup z umowy. Podatek od wspomnianej faktury odliczany jest podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego (50% w trybie mieszanym i 100% przy użytkowaniu wyłącznie służbowym). Jak jest w przypadku CIT-u?