Wyniki badania nastrojów konsumenckich w Unii Europejskiej za II kwartał 2017 r.

0

Dobre nastroje europejskich konsumentów utrzymały się także w drugim kwartale 2017. Na początku roku poziom wskaźnika nastrojów konsumenckich dla 28 państw UE osiągnął najwyższą wartość od dziewięciu lat i obecnie pozostał na tym wysokim poziomie. Pod koniec czerwca wyniósł 19,1 punktu.

Jednocześnie po raz kolejny odnotowano duże zróżnicowanie, zarówno w odniesieniu do trzech składowych wskaźnika – oczekiwań gospodarczych, oczekiwań dochodowych i skłonności do zakupów, jak również z punktu widzenia poszczególnych krajów. Podczas gdy w Niemczech i Francji wskaźniki nastrojów osiągają szczyty, w niektórych państwach Europy Wschodniej, w tym w Polsce i Czechach, nastroje stygną.

Niemcy: oczekiwania gospodarcze na najwyższym poziomie od trzech lat

W drugim kwartale bieżącego roku oczekiwania gospodarcze konsumentów niemieckich sięgnęły najwyższego poziomu od trzech lat. Pod koniec czerwca wskaźnik osiągnął wartość 41,3 punktu. Tak wysoki poziom zanotowano ostatnio w lipcu 2014 roku, który wyniósł wtedy 45,9 punktu. Pomimo zagrożeń, takich jak możliwe restrykcje handlowe wprowadzone przez rząd Stanów Zjednoczonych czy wstępne negocjacje dotyczące Brexitu, optymizm dla gospodarki pozostał w Niemczech nienaruszony.

Za sprawą bardzo dobrych prognoz dla niemieckiego rynku pracy, w czerwcu wzrosły również oczekiwania dochodowe. W odniesieniu do wartości z marca, wartość wskaźnika zwiększyła się o 16,8 punktu, osiągając rekordowy poziom 60,2 punktu. Nie odnotowano dotychczas tak wysokiej wartości wskaźnika. Badanie Consumer Climate jest prowadzone w Niemczech od 1991 roku.

Wartość wskaźnika skłonności do zakupów utrzymała się na wysokim poziomie. Wzrosła o 2,4 punktu w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 3,5 punktu wobec poziomu z roku ubiegłego, osiągając w czerwcu poziom 57,9 punktu. Jednym z głównych powodów tak dobrego wyniku jest wyjątkowo stabilna sytuacja na rynku pracy.

Francja: wzrost wskaźników po zwycięstwie Emmanuela Macrona

Zwycięstwo w wyborach prezydenckich E. Macrona przyczyniło się do wzrostu oczekiwań gospodarczych we Francji. W czerwcu wartość wskaźnika wzrosła do poziomu 49,1 punktu, najwyższego od czasów rozpoczęcia we Francji badania Consumer Climate w 1986 roku. W porównaniu z rokiem ubiegłym, wskaźnik wzrósł o 48,6 punktu, natomiast w porównaniu z końcem pierwszego kwartału 2017 – o 37,9 punktu. Francuscy konsumenci są zdania, iż działania nowego prezydenta przyczynią się do poprawy sytuacji gospodarczej kraju.

Czytaj również:  Transakcje na giełdzie bitcoin zostaną przeskanowane

W związku ze zwycięstwem E. Macrona oczekiwania dochodowe konsumentów we Francji osiągnęły pod koniec czerwca poziom 2,7 punktu. To wyraźny wzrost o 15,7 punktu w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz o 12,6 punktu w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku.

Podobną tendencję zaobserwowano w odniesieniu do skłonności do zakupów. Pod koniec pierwszego kwartału roku wartość wskaźnika wyniosła 8,4 punktu, natomiast na koniec czerwca osiągnęła poziom 25,5 punktu – najwyższy od kwietnia 2001 roku. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 23,5 punktu.

Wielka Brytania: Brexit osłabia nastroje konsumenckie