Wyniki finansowe GK GPW za I kwartał 2022 r.

Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW
Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW
  • Solidne wyniki finansowe GK GPW za I kwartał 2022 r.
  • Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości 115,0 mln zł (2,74 zł na akcję)

Mimo nadzwyczajnej sytuacji na rynku, jaką wywołała rosyjska agresja na Ukrainę, Grupie Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) udało się wypracować w I kwartale 2022 r. solidne wyniki. Przychody GK GPW wyniosły 110,2 mln zł w I kw. 2022 r. (-1,2% rdr).

I kwartał 2022 roku, z powodu wybuchu wojny w Ukrainie, charakteryzował się podwyższoną zmiennością cen aktywów na światowych rynkach kapitałowych, w tym również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zmienność spowodowana tym bardzo negatywnym wydarzeniem skutkowała wzrostem wolumenów i wartości obrotów na rynkach finansowych prowadzonych przez GPW. W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe, zysk netto wyniósł 38,1 mln zł i był porównywalny z wynikiem za I kwartał ubiegłego roku – powiedział Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Największą część przychodów Grupy Kapitałowej GPW w I kwartale br. stanowiły przychody z obrotu na rynku finansowym, które wyniosły 53,7 mln zł. Do 13,7 mln zł wzrosły przychody ze sprzedaży informacji na rynku finansowym, zaś 6,3 mln zł wyniosły przychody z obsługi emitentów. Przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 35,9 mln zł.

Zarząd GPW zarekomendował wypłatę w wysokości 115,0 mln zł z ubiegłorocznego zysku w formie dywidendy: – W związku z bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej GPW za ubiegły rok, gdzie zysk netto za cały rok wyniósł ponad 160 mln zł, Zarząd Giełdy zaproponował (…) wypłatę dywidendy w wysokości 2,74 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniesie ponad 7 procent. Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy ostatecznie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPW zwołane na 23 czerwca – dodał Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.

Warto zauważyć, że w I kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa GPW prowadziła też prace związane z podsumowaniem efektów realizacji Strategii #GPW2022, a także rozpoczęła prace koncepcyjne nad nową strategią na lata 2023-2027.