Wyniki finansowe GK RAFAMET w I półroczu 2019 roku

0
Prezes F.O. RAFAMET E. Longin Wons
E. Longin Wons

W I półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa RAFAMET uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 47 mln złotych.

Zarząd Spółki, przekazując raport półroczny wskazuje, że analiza stanu realizacji kontraktowych i przedkontraktowych zadań produkcyjnych po 30 czerwca br. oraz ich wycena budżetowa (w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie Zarządu Emitenta) pozwalają przyjąć założenie, iż wyniki finansowe GK RAFAMET za cały rok 2019 będą dodatnie. – Dla naszej Spółki najodpowiedniejsza w ocenie wyników finansowych jest perspektywa roczna. Dla przykładu, jedną obrabiarkę do obróbki kół kolejowych produkujemy 7-8 do12 miesięcy (w zależności od typu maszyny) a nasze największe wielkogabarytowe obrabiarki karuzelowe wymagają 12-14 do 18 miesięcznego cyklu produkcyjnego. Dlatego też tego typu przedsięwzięcia produkcyjno – handlowe bardzo trudno jest równomiernie rozłożyć w czasie w korelacji do kosztów stałych ponoszonych miesięcznie przez firmę, niezależnie od realizowanej w danym okresie sprzedaży. W związku z tym, informacja, którą przekazaliśmy do wiadomości publicznej w formie korekty prognozy wyników finansowych za rok bieżący jest optymistyczna. Drugie półrocze br. a szczególnie czwarty kwartał roku (podobnie jak w latach ubiegłych) będzie dla RAFAMET S.A. oraz całej Grupy kapitałowej lepszy pod względem realizacji wyników finansowych od wykonania za pierwsze półrocze 2019 roku. Wskazuje na to m.in. informacja Spółki o jej wyborze na dostawcę 6 obrabiarek do linii naprawczo – regeneracyjnej kolejowych zestawów kołowych dla Intercity Remtrak Spółka z o.o., o wartości łącznej 18 mln złotych. Takie kontrakty dają podstawy do realizacji zapowiedzianych prognoz sprzedażowo – finansowych na ten rok – dodaje E. Longin Wons, Prezes Zarządu RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej.
***

Autor tekstu: Magdalena Matusik/Adventure Media

Zdjęcia: RAFAMET S.A.