Wyniki finansowe Inpro za I półrocze 2014

0

Za pierwsze półrocze 2014 r. Grupa INPRO zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 18% do poziomu 67,9 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13,4 mln zł, czyli o 28% mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 r. Grupa Inpro za I półrocze 2014 roku osiągnęła wynik netto na poziomie 1,9 mln zł wobec 7,5 mln zł rok wcześniej.

W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa INPRO przekazała łącznie 158 lokali mieszkalnych, czyli o 33% mniej niż w I półroczu 2013 r. INPRO SA wydało w tym okresie 125 lokali, w porównaniu z 208 wydaniami w roku poprzednim. Spadek liczby wydań wynika bezpośrednio z cyklu deweloperskiego – w roku 2014 zakończenie budów, a tym samym wydanie pozwolenia na użytkowanie budynków przypadać będzie głównie na końcówkę roku.

 „Grupa INPRO SA w II kwartale 2014 roku zanotowała wysoki poziom sprzedaży. Przedsprzedaż netto w tym okresie wyniosła 117 umów netto w porównaniu do 91 umów z analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 29%). Sama spółka INPRO podpisała w tym okresie 96 umów netto, to jest o 22% więcej niż w roku 2013. Biorąc pod uwagę aktualną ofertę oraz plany sprzedażowe Grupa oczekuje, że kolejne miesiące będą również korzystne. – powiedział Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro SA.

Także w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. INPRO SA i PB Domesta Sp. z o.o. zanotowały łączny wzrost przedsprzedaży netto. Przez pierwsze sześć miesięcy 2014 r. INPRO SA i PB Domesta Sp. z o.o. podpisały razem 216 umów przedwstępnych netto, tj. aż o 40% więcej niż w I półroczu 2013 r.

W okresie sprawozdawczym tylko PB DOMESTA Sp. z o.o. oddała do użytkowania obiekt – budynek mieszkalny nr 11 na Osiedlu Leszczynowym. Przeważająca część obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na ostatni kwartał 2014 roku, kiedy to, przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zrealizowane zostaną następujące projekty: Osiedle Leszczynowe budynek nr 13, Czwarty Żagiel, Wróbla Staw Mieszkania etap III (4 budynki mieszkalne), Wróbla Staw Domy etap D (20 domów jednorodzinnych). Przychód z wymienionych powyżej projektów, który zostanie zaksięgowany w 2014 r., powinien oscylować w przedziale 65-85 mln zł.

W br. INPRO SA rozpoczęła budowę, a w maju rozpoczęła się sprzedaż lokali II etapu osiedla Wróbla Staw Mieszkania (5 budynków mieszkalnych). W drugiej połowie roku DOMESTA zamierza wprowadzić do oferty budynek nr 12 na Osiedlu Leszczynowym. Natomiast INPRO w końcówce 2014 r. planuje uruchomić sprzedaż kolejnego etapu osiedla Wróbla Staw Mieszkania oraz projektu realizowanego przy ul. Szczecińskiej
w Gdańsku Przymorzu. Sprzedaż pierwszych budynków z nowego projektu w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Gdańsku Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej (grunt zakupiony w 2013 r. od TVP SA) rozpocznie się w 2015 r.