Wyniki Grupy Kapitałowej VRG S.A. za październik 2022 r.

vistula kruk

Sprzedaż VRG S.A. osiągnęła w październiku 2022 wartość 89,9 mln zł, o 7,7 proc. więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Narastająco w dziesięciu miesiącach roku sprzedaż VRG wyniosła 994,9 mln zł (o 23,6 proc. więcej r/r).

Kolejny mocny miesiąc ma za sobą segment jubilerski Grupy, który osiągnął w październiku sprzedaż o wartości 43,8 mln zł (o 14,8 proc. więcej niż w roku ubiegłym). Przychody segmentu odzieżowego wyniosły 46,1 mln zł, o 1,7 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost w tym segmencie miał miejsce zarówno w kanale sklepów stacjonarnych jak i w sprzedaży internetowej.

– Latem zdecydowaliśmy się na głęboką wyprzedaż i znaczne obniżenie cen, aby uniknąć obciążenia zapasami w okresie zapowiadanego spadku koniunktury. We wrześniu, ani w październiku nie pojawiły się jeszcze oznaki znaczącego obniżenia popytu. Grupa utrzymała pozytywną dynamikę sprzedaży i wypracowała wzrost marży z biznesu. Bardzo dobrze w czwarty kwartał wszedł W.KRUK z kolekcją ambasadorską Longplay, która powstała we współpracy z Natalią Kukulską i Michałem Dąbrówką – komentuje Janusz Płocica, prezes zarządu Grupy VRG

Marża Grupy w październiku 2022 r. wyniosła 55,5 proc. w porównaniu do 54,0 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej. Kanały online odpowiadały w październiku za 12,8 proc. sprzedaży (w porównaniu z 11,7 proc. rok wcześniej).

– Wyższy poziom marży to konsekwencja realizowanej w 2022 roku strategii efektywniejszego zarządzania produktem i jego ceną oraz dobrej w porównaniu do prognoz sytuacji popytowej. Wyższa sprzedaż, wyższa marża, a także niewielki jeszcze, ale wzrost sprzedaży w kanale internetowym pozwalają na pozytywną ocenę październikowych wyników i bardziej optymistycznego spojrzenia na dwa kolejne, kluczowe dla wyników Spółki miesiące – wskazuje Janusz Płocica.