KOMSA i Westcoast decydują się na strategiczne partnerstwo

  • Liderzy na swoich rynkach w Niemczech i Wielkiej Brytanii tworzą największy europejski sojusz sprzedaży ICT
  • Planowana ekspansja biznesowa w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji
    i Niemczech
  • Konwergencja IT i telekomunikacji jako najsilniejszy czynnik wzrostu
  • Założyciele KOMSA ustalają kwestię sukcesji firmy

KOMSA AG i Westcoast (Holdings) Ltd. dążą do bliskiego partnerstwa strategicznego, aby jeszcze bardziej czerpać korzyści z trendów technologicznych związanych ze standardem komunikacji mobilnej 5G, przetwarzaniem w chmurze i pracą mobilną. Dzięki łącznym obrotom przekraczającym 5,5 miliarda euro, KOMSA i Westcoast stały się największym prywatnym partnerem w zakresie sprzedaży, marketingu i usług globalnych marek z branży technologicznej w Europie. W trakcie fuzji Westcoast stopniowo przejmuje udziały od założycieli KOMSA.

KOMSA poprzez fuzję wzmacnia kompetencje IT

Partnerzy handlowi i partnerzy technologiczni czerpią korzyści ze strategicznego partnerstwa między dwoma liderami na swoich rynkach. – „Głównym motorem napędowym jest konwergencja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, która umożliwia firmom korzystanie z zupełnie nowych aplikacji technicznych i zwiększanie produktywności”, wyjaśnia dyrektor generalny i dyrektor finansowy KOMSA, Pierre-Pascal Urbon.

Aktualnym przykładem jest integracja oprogramowania do współpracy w chmurze, takiego jak Microsoft Teams, z istniejącą infrastrukturą firmy. – „Aby osiągnąć wzrost wydajności, potrzebujesz odpowiedniego sprzętu, usług i specjalistycznego doradztwa. Fuzja z Westcoast umożliwia nam dodanie IT do naszej wiedzy sektorowej w dziedzinie telekomunikacji. Ma to dla nas dużą wartość strategiczną, ponieważ pozwala oferować naszym klientom unikalny zakres usług i przekazywać im efektywność wygenerowaną przez fuzję”, mówi Pierre-Pascal Urbon.

Ponadto fuzja otwiera KOMSA dostęp do rynków w UK, Irlandii i Francji, na których do tej pory nie była zbyt aktywna. Firma wykorzysta ekspansję regionalną do wzmocnienia relacji biznesowych z partnerami technologicznymi oraz do sprzedaży na rynku międzynarodowym wynajmu i obsługi smartfonów (device-as-a-service). „KOMSA wykona największy krok rozwojowy w historii firmy”, podsumowuje Kerstin Grosse, Przewodnicząca Rady Nadzorczej KOMSA.

Westcoast uzyskuje dostęp do rozwijającego się rynku Niemiec

Dzięki nowemu partnerstwu dwóch liderów sprzedaży, marketingu i usług na swoich rynkach tworzy największy europejski sojusz prywatnych globalnych marek ICT. Obie firmy, zatrudniając ponad 2200 pracowników, generują sprzedaż na poziomie ponad 5,5 miliarda euro, a razem zrzeszają ponad 400 partnerów technologicznych, 30 000 partnerów handlowych i łącznie ponad 75 000 punktów sprzedaży.

„W połączeniu z logistyczną siłą obu firm, wspólnymi kompetencjami technicznymi w zakresie łączenia IT i ICT oraz doświadczeniem w zakresie napraw i przetwarzania, wspieramy przemysł, handel i biznes w wykorzystaniu postępu technologicznego” – mówi Joe Hemani, prezes i założyciel Westcoast. „KOMSA wnosi również do naszego partnerstwa rozległą wiedzę w dziedzinie Unified Communications, a specjalistyczne know-how w zakresie tworzenia zwinnych struktur ma strategiczne znaczenie dla Westcoast. Fakt, że skala naszej współpracy z firmą KOMSA wykracza poza ramy tego partnerstwa, jest wyraźnym sygnałem, potwierdzającym nasze nieustające zaangażowanie w branżę ICT i zaufanie do tego sektora. Przeniesiemy nasze doświadczenie z wysoce konkurencyjnego rynku IT do świata telekomunikacji, poprawiając tym samym jakość obsługi klienta i naszą ofertę. Dzięki dostępowi do rozwijającego się rynku niemieckiego, na którym wcześniej nie byliśmy zbyt aktywni, strategicznie rozwijamy również naszą pozycję rynkową”.

Fuzja podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie władze. Pierwsze zamknięcie planowane jest na styczeń 2023 roku. W tym kontekście założyciele i właściciele KOMSA regulują sukcesję firmy: Westcoast stopniowo przejmie ich udziały najpóźniej do 2025 roku. Gunnar Grosse i Jürgen Unger zrezygnują z funkcji w Radzie Nadzorczej po zamknięciu, a Kerstin Grosse pozostanie Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Zarząd KOMSA pozostaje bez zmian, Pierre-Pascal Urbon zostanie również Prezesem Zarządu Westcoast po zamknięciu.