Wyniki Grupy Murapol za trzy kwartały 2023 roku

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
  • 3 080 lokali w 15 miastach przekazanych klientom detalicznym oraz na rzecz PRS – czyli o ponad 16% więcej r/r.
  • Sprzedaż netto do klientów detalicznych oraz na rzecz PRS na poziomie 2 478 lokali, w tym do klientów detalicznych 2 229 wobec 2 215 w analogicznym okresie 2022 r.
  • Szeroka oferta mieszkań i apartamentów inwestycyjnych udostępniona
    do dyspozycji klientów – blisko 3,2 tys. lokali w ofercie na dzień 30.09.2023 r.
  • Rozbudowany portfel projektów w realizacji obejmujący na dzień 30.09.2023 r. ponad 6,5 tys. lokali w 64 budynkach w 15 miastach.
  • Duży i regularnie odnawiany bank ziemi pod budowę ponad 20,6 tys. lokali na dzień 30.09.2023 r.

SPRZEDAŻ NETTO

Sprzedaż netto do klientów detalicznych  GK Murapol, zrealizowana w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 2 229 lokali (umowy deweloperskie, przedwstępne oraz opłacone umowy rezerwacyjne, po wyeliminowaniu rezygnacji). W samym 3Q 2023 r. GK Murapol podpisała z klientami detalicznymi 887 umów deweloperskich, przedwstępnych i opłaconych rezerwacji (po wyeliminowaniu rezygnacji) wobec 825 w 3Q 2022 r. Ponadto, deweloper dokonał sprzedaży w segmencie PRS (na rzecz instytucjonalnego najmu lokali) 249 lokali w formule design&build, co łącznie daje sprzedaż netto na poziomie 2 478 lokali w ciągu trzech kwartałów 2023 r. wobec 2 789 w analogicznym okresie 2022 r.

PRZEKAZANIA

W okresie od stycznia do września 2023 r. GK Murapol wydała 3 080 lokali wobec 2 649 w analogicznym okresie minionego roku. Klientom detalicznym przekazane zostały klucze do 2 234 mieszkań wobec 2 205 lokali wydanych w analogicznym okresie ub.r. (wzrost o 1,3%). Ponadto, na rzecz PRS/PBSA 2023 r. zostało przekazanych 846 lokali, wobec 444 rok wcześniej.

WPROWADZENIE DO OFERTY

W ciągu dziewięciu miesięcy 2023 r. GK Murapol wprowadziła do oferty 2 615 lokali mieszkalnych w 12 miastach, w tym m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie oraz miastach aglomeracji śląskiej. Nowa oferta obejmuje mieszkania oraz apartamenty inwestycyjne zaprojektowane zarówno w nowych projektach nieruchomościowych, jak i kolejnych etapach realizowanych już inwestycji. Na dzień 30 września 2023 r. oferta GK Murapol obejmowała blisko 3,2 tys. lokali w 15 miastach. 

LICZBA LOKALI W BUDOWIE

Na dzień 30 września 2023 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6 543 lokale w 64 budynkach powstających w ramach 34 projektów na terenie 15 miast Polski.

BANK ZIEMI

GK Murapol systematycznie odnawia i rozbudowuje aktywny bank ziemi. Tylko w pierwszym półroczu 2023 r. uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę ponad 5,1 tys. lokali na gruntach w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Chorzowie, Gliwicach, Toruniu i Bielsku-Białej. Na dzień 30 września 2023 r. GK Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę ponad 20,6 tys. mieszkań w 17 miastach.

– Z satysfakcją podsumowujemy minione trzy kwartały 2023 r., które potwierdzają stabilizację wyników operacyjnych naszej działalności. Stoi za tym nasza sprawność w realizacji każdego etapu procesu inwestycyjnego w pełni zintegrowanego w organizacji, począwszy od akwizycji gruntów i pozyskiwania pozwoleń na budowę, po produkcję i regulowanie procedur finalizujących projekty nieruchomościowe. Zaprezentowane parametry operacyjne pokazują, że rozwijaliśmy każdy etap procesu inwestycyjnego równocześnie w kilkunastu lokalizacjach. Taka skala działalności zdywersyfikowanej geograficznie jest możliwa tylko w dojrzałej organizacji, z wypracowanym i sprawdzającym się przez lata oraz skalowalnym modelem biznesowym. To także efekt elastyczności w działaniu oraz umiejętności dostrzegania szans rynkowych. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A. – Naszą przewagą, potwierdzaną przez stabilne wyniki sprzedażowe, jest także strategia produktowa, oparta o uniwersalną ofertę, czyli kompaktowe lokale odpowiadające na potrzeby najszerszego segmentu rynku, dostępną w kilkunastu miastach na terenie całej Polski – dodaje Nikodem Iskra.

W ciągu ponad 22 lat działalności (do 30 września br.) GK Murapol zrealizowała 81 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstało 411 budynków obejmujące łącznie blisko 27,2 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1,21 mln mkw.