Wyniki Grupy PHN za I kwartał 2024 r. – wzrost przychodów z najmu o 24,2%

Polski Holding Nieruchomości

Grupa PHN, dzięki przychodom z najmu z nowych powierzchni, odnotowała wzrost przychodów z kluczowego segmentu działalności tj. przychodów z najmu o 13,8 mln PLN w I kwartale 2024 r., co stanowi wzrost o 24,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik z najmu wzrósł z 31,2 mln PLN w I kwartale 2023 r. do 43,6 mln PLN w I kwartale 2024 r. (wzrost o 39,7%).

W I kwartale 2024 r. EBITDA wyniosła 7,7 mln PLN i była niższa o 2,4 mln PLN (-23,8%) względem I kwartału 2023 r. Skorygowana EBITDA (EBITDA skorygowana o zmianę wartości godziwej nieruchomości i wynik na ich zbyciu,  odszkodowania i kary w segmencie najmu) wyniosła 30,7 mln PLN i była wyższa o 10,8 mln PLN względem I kwartału 2023 roku (54,3%).

Jednocześnie, z uwagi m.in. na ujemną zmianę wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych oraz wyższe koszty finansowania, Grupa PHN odnotowała stratę netto na poziomie 27,1 mln PLN. Niższy wynik z działalności deweloperskiej oraz z działalności budowalnej w I kwartale 2024 r. wynikał głównie z cyklu inwestycyjnego realizowanych projektów mieszkaniowych oraz z przesuniętych harmonogramów niektórych realizowanych kontraktów budowlanych.

Osiągnięte wyniki finansowe w pierwszym kwartale bieżącego roku są poniżej naszych oczekiwań. Zdajemy sobie sprawę z konieczności podjęcia szeregu działań i usprawnień o charakterze strategicznym. Ufamy, że dzięki wdrażanym zmianom, w kolejnych kwartałach poprawimy rentowność i sytuację finansową Grupy PHN. Naszymi priorytetami są dalsza poprawa wyniku z najmu oraz rozwój działalności deweloperskiej, które będą stanowić fundament naszej działalności – powiedział Wiesław Malicki, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

W I kwartale 2024 r. Grupa PHN kontynuowała realizację programu inwestycyjnego w sektorze nieruchomości biurowych, mieszkaniowych oraz logistycznych. W styczniu 2024 r. Grupa PHN rozpoczęła realizację inwestycji biurowej VENA, która dostarczy na rynek ponad 15 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni najmu. W przygotowaniu znajduje się projekt MARINA by PHN w Gdyni. Obecnie w budowie jest także pięć inwestycji mieszkaniowych tj. KOLEJ NA 19, Osiedle ŁAN, Młoda Białołęka II, Osiedle Olimpijczyk II oraz Willa Pana Tadeusza. Realizowane obecnie projekty mieszkaniowe dostarczą na rynek ponad 750 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. W najbliższych miesiącach Grupa PHN planuje uruchomienie kolejnych inwestycji, także na nowych rynkach regionalnych – w przygotowaniu znajduje się kilkuetapowy projekt w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej, kameralna inwestycja w Śródmieściu Warszawy oraz pierwszy etap inwestycji w Łężycy, a także kontynuowany będzie prestiżowy projekt mieszkaniowy w Gdyni. W sektorze logistycznym Grupa PHN planuje realizację kolejnych projektów – w formule JV w Zgorzelcu oraz w Pruszkowie, które dostarczą na rynek ponad 300 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.