Wyniki ING Lease po III kw. 2018 r.

Ewa Łuniewska, prezes ING Lease
Ewa Łuniewska, prezes ING Lease

Po trzech kwartałach 2018 roku ING Lease odnotował 20,1% wzrost wartości zawartych umów leasingu i wydanych aktywów. Takie wyniki przekładają się na 7. miejsce wśród firm leasingowych w Polsce pod względem nowej sprzedaży ogółem, co daje ponad 5,6% udziału w rynku.

ING Lease kontynuuje wzrost w zakresie leasingu ruchomości, w szczególności pojazdów. Nowoczesna oferta, obejmująca w szczególności leasing samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, pojazdów ciężarowych oraz maszyn i urządzeń, przełożyła się na ponad 25,5% wzrost wartości nowej sprzedaży w tym zakresie w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku.

Ewa Łuniewska, prezes ING Lease
Ewa Łuniewska, prezes ING Lease

– Rozwijamy naszą ofertę skupiając się na budowie prostych i wygodnych produktów – takich jak ING AUTO czy ING Maszyny, z których nasi klienci mogą korzystać bez zbędnych formalności. Dostępność oferty w kanałach zdanych i mobilnych pozwala klientowi przygotować ofertę w dogodnym dla siebie czasie. Kładziemy nacisk na automatyzację pozwalającą na szybką obsługę transakcji. Te cechy stanowią dla przedsiębiorców atrakcyjną i satysfakcjonującą ofertę, o czym świadczą rosnące wartości naszej spółki – powiedziała Ewa Łuniewska, prezes ING Lease.

Na dzień 30 września 2018 roku portfel należności od klientów ING Lease wzrósł do poziomu 8, 14 mld zł, co oznacza przyrost o 14,5% w stosunku do stanu na dzień 30 września 2017 roku. Według danych ZPL, spółka posiada szósty co do wielkości portfel należności spośród firm leasingowych w Polsce.