Wyniki sprzedaży kredytów MdM w kwietniu

0
mieszkania krakow

Prawie 36 mln zł wyniosła w kwietniu kwota dopłat uzyskanych przez kupujących beneficjentów programu Mieszkanie dla Młodych. Rynek z umiarkowanymi emocjami oczekuje zmian w programie, które mają głównie zwiększyć dostępność i kwotę dopłat dla rodzin wielodzietnych.

Od początku roku do BGK trafiły wnioski o dopłaty na łączną kwotę prawie 142 mln zł, z czego najwięcej, bo ok. 110 mln zł dotyczy pieniędzy, które mają zostać wypłacone jeszcze w tym roku. Łącznie z puli 715 mln zł przeznaczonych w ustawie na 2015 r. zarezerwowane zostało już 246 mln zł, czyli ponad jedna trzecia, a jednocześnie więcej niż zostało wykorzystanych w całym 2014 r.

Nie ma jednak obaw o to, że pieniędzy na 2015 rok zabraknie. Aby tak się stało, każdego miesiąca BGK musiałby podpisywać umowy kredytowe na kwotę 58,6 mln zł, podczas gdy w najlepszych miesiącach kwota zarezerwowana na dany rok jeszcze nigdy nie przekroczyła 40 mln zł. Dodatkowo w drugiej części roku coraz więcej będzie wniosków na wypłatę w kolejnych latach, bowiem dofinansowanie w ramach MdM jest wypłacane deweloperowi z ostatnią transzą płatności za mieszkanie. Zatem to od harmonogramu płatności zależy z jakiej puli zostaną wypłacone pieniądze. Niektóre składane dziś wnioski zostaną uruchomione dopiero w 2016 lub 2017 roku.

Ożywienie na rynku mieszkaniowym

Łagodna zima przyczyniła się do ożywienia na rynku. Widać to z jednej strony po wynikach MdM, a z drugiej w statystykach. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale 2015 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 16,4 tys. mieszkań, co jest wynikiem o 8 proc. lepszym od analogicznego okresu rok wcześniej. Firmy, widząc zainteresowanie programem MdM, starają się dopasować do popytu i rozpoczynają nowe inwestycje, które spełniają warunki zapisane w ustawie.

Kwietniowa aktualizacja limitów cenowych dla programu dopłat nie przyniosła znaczących zmian. Wskaźniki te mają decydujące znaczenie dla dostępności programu w danej lokalizacji, bo tylko na mieszkania w cenie poniżej limitu można otrzymać dopłatę. Problem polega na dużej rozbieżności tego, jak limity prezentują się z cenami mieszkań na rynku pierwotnym w poszczególnych miastach. W Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu limit jest o 14-16 proc. niższy od cen na rynku, w Krakowie i Rzeszowie o 20-22 proc., a w Olsztynie przewyższa on realne ceny o 15 proc.

Czytaj również:  Rynek handlowy zmierza w stronę nowych formatów

Dla kogo dopłaty MdM?

Limit cenowy nie jest jednak jedynym kryterium, jakie należy spełnić, by otrzymać rządową dopłatę. Nieruchomość powinna jeszcze spełniać warunek powierzchniowy (75 mkw. dla mieszkań i 100 mkw. dla domów – o 10 mkw. więcej w przypadku rodziców z co najmniej trójką dzieci), a przede wszystkim pochodzić z rynku pierwotnego. Ważne, by nieruchomość była kupowana na kredyt w złotych rozliczony na co najmniej 15 lat i w kwocie odpowiadającej co najmniej połowie ceny nabywanej nieruchomości. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno single, jak i małżeństwa, z pomocy skorzystać można bez względu na to, czy wychowuje się dziecko. Program jest kierowany do osób, które nie były wcześniej właścicielami nieruchomości mieszkalnej i nie mają więcej niż 35 lat (w przypadku małżeństwa wystarczy, by ten ostatni warunek spełniało jedno z małżonków).

Będą zmiany w MdM

Tymczasem potencjalni klienci coraz bardziej myślą o nadchodzących w programie zmianach, które mają ułatwić dostęp do pieniędzy rodzinom wielodzietnym i zwiększyć kwoty dofinansowania dla nich. Klienci tacy nie będą musieli
spełniać warunku pierwszego mieszkania, dostaną też procentowo wyższe dopłaty. Przykładowo, rodzina z trójką dzieci kupująca w Warszawie 70-metrowe mieszkanie dziś może dostać prawie 45 tys. zł dofinansowania, a po zmianach ma to być niemal 118 tys. zł. Wejście w życie nowelizacji ustawy jest spodziewane na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br.

Home Broker wyjaśnia: Skąd biorą się limity cenowe w Mieszkaniu dla Młodych?

Do wyznaczenia limitów wykorzystywane są wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie, publikowane przez wojewodów. Do obliczeń brana jest średnia arytmetyczna z dwóch ostatnich odczytów wskaźnika (zmienia się on co pół roku). Limit cenowy w Mieszkaniu dla Młodych jest tą średnią powiększoną o 10 proc.

Wskaźniki są inne dla siedzib wojewodów i sejmików samorządowych i inne dla reszty województwa. Wyjątkiem są gminy sąsiadujące z miastami wojewódzkimi, gdzie pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna z limitu dla stolicy województwa i reszty województwa. Z zastrzeżeniem jednak, że nie może to wskaźnik ten nie może być wyższy o więcej niż 20 procent od limitu w pozostałych gminach.

Marcin Krasoń