Wyspy Marshalla – korzyści podatkowe z założenia spółki offshorowej

0

Przedsiębiorca szukający rozwiązań, które zminimalizują obciążenia podatkowe w jego firmie, powinien zwrócić uwagę na korzyści wynikające z założenia spółki w jurysdykcjach podatkowych, w których przepisy fiskalne pozwalają redukować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z bardziej konkurencyjnych państw stwarzających dogodne i bezpieczne warunki do prowadzenia działalności jest Republika Wysp Marshalla.

To niewielkie wyspiarskie państwo położone na Oceanie Spokojnym składa się z 1225 wysp znajdujących się w zachodniej części Pacyfiku w archipelagu wysp Mikronezji. Z uwagi na położenie polityczno-ekonomiczne Wyspy Marshalla nie tylko stanowią atrakcyjny kierunek wyjazdów turystycznych, lecz także przyciągają uwagę inwestorów i podmiotów gospodarczych z całego świata.

Koniunktura gospodarcza Wysp Marshalla

Formalnie Wyspy Marshalla uzyskały pełną autonomię dopiero w 1986 r., kiedy to weszło w życie porozumienie o wolnym stowarzyszeniu zawarte pomiędzy Republiką Wysp Marshalla a rządem Stanów Zjednoczonych. Zawarcie umowy stowarzyszeniowej z USA zapewniło wysoki poziom stabilności politycznej i ekonomicznej Republiki. Do najważniejszych gałęzi gospodarki tego kraju należą produkcja rolnicza, rybołówstwo oraz turystyka, stanowiąca coraz bardziej znaczące źródło dochodów budżetu państwa. Jednak w głównej mierze gospodarka Republiki opiera się na dotacjach rządu Stanów Zjednoczonych, który w zamian za prowadzenie prób nuklearnych na wyspach Pacyfiku po zakończeniu II wojny światowej zobowiązał się do pomocy finansowej dla Wysp Marshalla i w dalszym ciągu wywiązuje się ze swoich deklaracji. Wsparcie pieniężne USA de facto przełożyło się na kształt obowiązujących przepisów prawnych, w tym również przepisów podatkowych.

Stabilność systemu prawnego

Prawo spółek obowiązujące w Republice Wysp Marshalla jest wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w amerykańskim stanie Delaware, uchodzących za wzorzec optymalizacji podatkowej. Wyspy Marshalla niemalże w całości implementowały do swojego porządku prawnego prawodawstwo stanowe, włączając w to prawo zwyczajowe (common law). Rejestr handlowy Wysp Marshalla, odpowiadający polskiemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu, został całkowicie sprywatyzowany, co pozwoliło podnieść poziom obsługi podmiotów gospodarczych.

Czytaj również:  EXIT TAX czyli „podatek od wyjścia” nie przejdzie?

Na tle innych jurysdykcji podatkowych prawo handlowe Wysp Marshalla wyróżnia elastyczność formuł prowadzenia działalności przez spółki kapitałowe. Dzięki niej to państwo stwarza bardzo dogodne warunki do zakładania tzw. offshorowych spółek kapitałowych. Do podstawowych udogodnień wynikających z prowadzenia spółki kapitałowej w tym kraju należą m.in.:

  • brak jakichkolwiek uregulowań dotyczących minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki,
  • możliwość powołania jednoosobowego zarządu spółki,
  • zniesienie wymogów sporządzania sprawozdania finansowego oraz badania go przez biegłego rewidenta,
  • możliwość odbywania posiedzeń zarządu i walnego zgromadzenia poza terytorium Wysp Marshalla.

Korzyści podatkowe