Wywiadowczy sojusz Five Eyes może zostać poszerzony o Japonię

biuro pracownik biznes

Sojusz wywiadowczy Five Eyes może zostać poszerzony o Japonię, a jego działania uwzględniałyby nie tylko wymianę informacji wywiadowczych, ale także strategiczne stosunki gospodarcze, w tym gromadzenie kluczowych rezerw strategicznych, takich jak minerały i zapasy medyczne. Miałoby to na celu systematyczne zmniejszanie zależności gospodarczej państw Zachodu od Chin.

Z propozycją, aby Japonia została szóstym partnerem w sojuszu wymiany danych wywiadowczych Five Eyes, wystąpił 23 sierpnia 2020 r. japoński minister obrony Taro Kono na seminarium China Research Group utworzonym przez grupę konserwatywnych posłów Wielkiej Brytanii. Sugestia ministra Kono spotkała się z aprobatą ze strony konserwatywnego przewodniczącego komisji do spraw zagranicznych Toma Tugendhata. Jednocześnie minister Japonii oznajmił, że z radością powitałby Wielką Brytanię w nowym regionalnym ugrupowaniu handlowym Pacyfiku, partnerstwie CPTPP (ang. The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

Kryzys związany z koronawirusem ujawnił strategiczne zależności Zachodu od Chin, a wkrótce pod auspicjami Five Eyes mają zostać ogłoszone plany znacznego zwiększenia produkcji rzadkich i półrzadkich metali z Australii, Kanady i Ameryki w celu zmniejszenia zależności od chińskich dostaw.

Minerały krytyczne (rzadkie pierwiastki ziemi) są kluczowymi składnikami szerokiej gamy produktów konsumenckich, w tym telefonów komórkowych, laptopów i telewizorów, a także mają szerokie zastosowanie w produkcji obronnej: w silnikach odrzutowych, satelitach, laserach i pociskach. Według US Geological Survey w ciągu ostatniej dekady Chiny odpowiadały średnio za ponad 90% światowej produkcji i dostaw pierwiastków rzadkich.

Sojusz Five Eyes to porozumienie wywiadowcze z 1941 r. Obecni jego członkowie to Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i Nowa Zelandia. Japonia jest ważnym partnerem strategicznym każdego z tych państw.

Kono stwierdził, że Japonia z zadowoleniem przyjęłaby zaproszenie do grupy Five Eyes. Ostrzegł, że rozwój gospodarki umożliwił Chinom kupowanie zagranicznych firm technologicznych, co należy traktować jako niebezpieczny trend i monitorować. Dodał, że Chiny próbują uniezależnić się od gospodarki dolara amerykańskiego poprzez szybkie usługi przesyłania pieniędzy, wprowadzenie własnego internetu, uruchomienie swojej cyfrowej waluty renminbi (RMB) i kształtowanie chińskiego porządku międzynarodowego.

Źródło: The Guardian z 29.07.2020 r.