Wyzwania zrównoważonego rozwoju branży energetycznej – nowa analiza Forum Odpowiedzialnego Biznesu

energia

Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska, edukacja, współpraca i dialog, a także kwestie strategiczne i raportowanie to kluczowe obszary, wyodrębnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w pierwszej analizie tematycznej dotyczącej wyzwań zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej.

Sektor energetyczny jest branżą obejmującą w większości spółki o znaczeniu strategicznym dla państwa. Wymaga szczególnej uwagi także ze względu na ogromne wyzwania środowiskowe i społeczne, związane z prowadzonymi, często trudnymi, inwestycjami, skalę zatrudnienia i uzwiązkowienia, a przede wszystkim – podstawowe wyzwanie branży – konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii.

Autorzy publikacji „Wyzwania branży energetycznej w ramach zrównoważonego rozwoju” szukają odpowiedzi na pytania: jaka jest polska branża energetyczna? Czy stopień jej dojrzałości jest na miarę wyzwań, przed którymi stoi? Czy rozwój technologii związanych m.in. z odnawialnymi źródłami będzie stopniowo zmieniać miks energetyczny, niezależnie od różnych przeszkód i innych uwarunkowań?

W analizie zaprezentowano przekrój dobrych praktyk firm w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju ukazano rozpiętość działań branży i rosnącą świadomość odpowiedzialności biznesu.

Wśród przedstawicieli firm wypowiadających się w publikacji znaleźli się (w kolejności alfabetycznej firm): Izabella Rokicka, CEMEX Polska; Barbara Boineau, EDF Polska; Anna Mikosz, Gaspol Energy; Adam Burak, Grupa LOTOS; Andrzej Stangret, PGE Polska Grupa Energetyczna; Marcin Szczudło, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Agnieszka Wójcik, Grupa TAURON.

Publikacja powstała w ramach Programu Partnerstwa FOB i jest rezultatem spotkania pt. „Okrągły stół branży energetycznej” – zorganizowanego po raz pierwszy w 2016 r. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie ze spółką PGNiG. Analizę opracowała ekspertka CSR, Katarzyna Mróz we współpracy z przedstawicielkami FOB: Marzeną Strzelczak, Magdaleną Andrejczuk i Martą Górską.

Analiza do pobrania w wersji PDF na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wyzwania-branzy-energetycznej-ramach-zrownowazonego-rozwoju/