Wzrost przychodów MIT Mobile Internet Technology S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdowa spółka MIT Mobile Internet Technology S.A., należąca do giełdowej grupy kapitałowej MNI odnotowała kolejny kwartał z rzędu wysoki dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży. W tym roku grupa MIT zamierza rozwijać działalność w perspektywicznym segmencie reklamy mobilnej oraz bardzo szeroko pojętego marketingu mobilnego, gdzie już notuje solidne wzrosty.

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeks WIG-Media) spółka holdingowa MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A.) kolejny kwartał z rzędu kontynuuje dynamiczny wzrost. W I kwartale 2012 r. jej przychody ze sprzedaży netto zwiększyły się o 64,9% licząc rok roku, i o 9,9% w porównaniu do IV kwartału 2011 r. – W ubiegłym roku rynek usług SMS-owych, które zapewniały nam gros przychodów przeżywał bardzo trudny okres, co wpływało na wyniki finansowe naszej spółki. W I kwartale 2012 r. widoczny jest już efekt włączenia do naszej grupy spółki Lark Europe, producenta tabletów PC i mobilnych urządzeń do nawigacji GPS. Mam nadzieję, że w kolejnych okresach uda się nam utrzymać pozytywną tendencję wzrostową – mówi Leszek Kułak, prezes MIT S.A.

W I kwartale 2012 r., według wstępnych danych, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MIT wyglądają następująco:

• skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 30,87 mln zł,
• skonsolidowana EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) w wysokości 7,16 mln zł;
• skonsolidowany zysk operacyjny EBIT wysokości 3,34 mln zł;
• skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,75 mln zł.

MIT S.A. jest spółką holdingową – działa poprzez podmioty zależne:
• EL2 Sp. z o.o., MNI Premium S.A. – usługi Premium Rate, mobilne usługi dodane i marketingu mobilnego;
• Navigo Sp. z o.o. – zaawansowane technologie teleinformatyczne, mapy cyfrowe;
• Scientific Services Sp. z o.o., – outsourcing usług. Wokół tej spółki utworzono Centrum Outsourcingu Grupy MNI, konsolidując w ramach jednej struktury wszystkie posiadane kompetencje związane z usługami Call Center, digitalizacją oraz zarządzaniem bazami danych, usługami hostingowymi i usługami windykacyjnymi;
• Lark Europe Sp. z o.o., – w grudniu 2011 r., kierując się koniecznością dostosowania strategii rozwoju grupy MIT do nowych wymogów rynkowych zakupiono polskiego producenta i dystrybutora elektroniki użytkowej: multimedialnych tabletów PC (Lark FreeMe), mobilnych urządzeń do nawigacji GPS. Lark Europe od lat znajduje się w ścisłej czołówce dostawców elektroniki użytkowej na polskim rynku – obecny udział w segmencie przenośnych urządzeń GPS wynosi około 15-17%, przy czym w bardziej zaawansowanych urządzeniach o przekątnej ekranu 5 cali przekracza 23%. Sprzęt Larka dystrybuowany jest niemal we wszystkich dużych sieciach handlowych, sklepach RTV, AGD i IT, dzięki czemu produkty dostępne są zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Lark Europe od roku rozwija linię produktową multimedialnych tabletów PC o przekątnych ekranu 7 i 10 cali w stronę funkcjonalności telekomunikacyjnych Wi-Fi i 3G, co pozwoli ich użytkownikom sięgnąć do bogatej oferty produktowej firm z grupy MNI. Spółka w połowie 2011 roku wprowadziła do sprzedaży unikalne na naszym rynku tablety umożliwiające odbiór cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T MPEG4), a także z modułem GPS.

– W głównej linii produktowej Lark, urządzeniach nawigacyjnych GPS, wykorzystywane są już mapy cyfrowe należące do Navigo Sp. z o.o. z grupy MIT. Lark, jako spółka zajmująca się opracowywaniem i sprzedażą tabletów, oprócz kontynuowania dotychczasowej działalności, zajmie się m.in. przygotowaniem i dystrybucją hardware’u niezbędnego do wprowadzenia w życie innowacyjnego projektu mobilnej, interaktywnej dystrybucji treści multimedialnych – mówi Leszek Kułak, prezes MIT S.A. – Zakup Lark Europe pozwoli nam na realizację strategii szerokiej, masowej dystrybucji usług i produktów, powstających w innych spółkach grupy, jak mapy cyfrowe (Navigo Sp. z o.o.), czy rozwiązania lokalizacyjne (MNI Premium S.A.), przy pomocy kanałów i nowych narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak terminale nawigacji GPS, tablety, smartphone – dodaje prezes Leszek Kułak.

W 2012 r. podstawowym kierunkiem ekspansji Grupy MIT – obok tradycyjnych obszarów, rozwijających się swoim tempem (takich jak sprzedaż kontentu mobilnego) – będą projekty reklamy i marketingu mobilnego oraz rozwój palety własnych produktów. Istotnym elementem strategii rozwoju będą własne projekty rozrywkowe realizowane w Internecie, gdzie zostaną przeniesione unikalne doświadczenia z dystrybucji kontentu mobilnego. – Nowym elementem strategii rozwoju naszej grupy będzie bez wątpienia położenie nacisku na komercyjne aktywności w MNI Premium S.A. Te aktywności to reklama mobilna oraz bardzo szeroko pojęty marketing mobilny. Osiągnięte w 2011 roku przychody z tego segmentu są na tyle obiecujące, iż w kolejnych okresach będziemy znacząco inwestować i go rozwijać – mówi Leszek Kułak, prezes MIT S.A.

MIT S.A. jest kontrolowana przez inną giełdową spółkę holdingową MNI S.A. (indeksy: sWIG80, WIG-TELKOM), która wraz z podmiotem zależnym (MNI Telecom S.A.) ma 62,50% akcji warszawskiej spółki.