XTB z najlepszymi w swojej historii kwartalnymi wynikami finansowymi

Omar Arnaout, CEO XTB
Omar Arnaout, CEO XTB

X-Trade Brokers Dom Maklerski ogłosił wstępne skonsolidowane wyniki finansowe wypracowane w pierwszym kwartale 2020 roku. To najlepszy wynik kwartalny w historii, jaki udało się osiągnąć jednemu z największych notowanych na warszawskiej giełdzie brokerów FX & CFD na świecie.

W I kwartale 2020 r. XTB wypracowało 176,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co daje wzrost o 175,2 mln zł wobec 0,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 306,7 mln zł, w porównaniu do Q1 2019 – 40,9 mln zł, a koszty działalności operacyjnej 72,5 mln zł (Q1 2019: 41,1 mln zł). W tym okresie spółka pozyskała rekordową liczbę nowych klientów, tj. 21 911, co oznacza wzrost aż o 220,2% r/r. Liczby te wykazują szybkie tempo wzrostu w większości najważniejszych parametrów.

„Liczba nowych klientów w całej Grupie XTB w styczniu oraz lutym oscylowała na poziomie 4600, natomiast skokowo wzrosła, tak naprawdę w marcu, do ponad 12 000. Obecna, niespotykana od dawna zmienność na rynkach, pozytywnie przełożyła się na wyższe obroty, które w minionym kwartale 2020 roku były najwyższe w historii spółki. Cieszymy się że strategia przybrana przez nas w ostatnich latach przynosi efekty i w dalszym ciągu nie tylko planujemy umocnienie swojej pozycji w krajach, w których już prowadzimy biznes, ale również chcielibyśmy się skupić na ekspansji geograficznej.  ” – powiedział Omar Arnaout, CEO XTB.

Przychody

Przychody operacyjne spółki wzrosły, w stosunku do I kwartału 2019 r., o 650 proc. do 306,7 mln zł. Jest to zdecydowanie rekordowy wzrost przychodów XTB. Jednym z czynników decydujących o takim wyniku była wyjątkowa zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana pandemią wirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów przy wzroście obrotu liczonego w lotach, połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót w lotach wzrósł o blisko 100 proc. do 784 tys.

Koszty

Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2020 r. ukształtowały się na poziomie 72,5 mln zł, co daje 75% wzrost w stosunku do porównywalnego okresu tj. Q1 2019, jednak należy zauważyć, że jest to wzrost bardzo efektywny, przynoszący znacznie wyższy wzrost przychodów i zysków. Najistotniejsze zmiany w tym segmencie wystąpiły w kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, kosztach marketingowych, kosztach prowizji oraz pozostałych usługach obcych, np. w następstwie poniesienia wyższych nakładów na usługi wsparcia informatycznego, systemy IT
i licencje.

Nowi klienci

XTB może również pochwalić się dobrymi wynikami, jeśli chodzi o stale rosnącą bazę klientów liczbę klientów aktywnych. W I kwartale 2020 r. spółka odnotowała kolejny rekord w liczbie nowych klientów, wynoszący 21 911, co daje wzrost o 220,2% w porównaniu z zeszłym rokiem, natomiast średnia liczba aktywnych klientów wzrosła o 105,3%. Zarząd XTB planuje dalszy przyrost bazy klienckiej w 2020 roku. Efektem tak spektakularnego przyrostu klientów są między innymi zoptymalizowana strategia sprzedażowo-marketingowa, sukcesywne wprowadzanie nowych produktów do oferty (instrumenty CFD oparte na indeksach sektorowych, akcje i ETF-y) oraz ekspansja na nowe rynki geograficzne.

CFD popularne wśród klientów

Duże zainteresowanie klientów XTB instrumentami CFD opartymi na notowaniach ceny ropy oraz kontraktu na gaz ziemny przełożyło się na największy przychód z CFD opartych na towarach w tym okresie. Natomiast CFD oparte na indeksach były drugą kategorią przyczyniającą się do wyniku tak wysokich przychodów. Wśród nich największą popularnością cieszył się instrument oparty o niemiecki indeks akcji DAX (DE30) oraz kontrakt na indeks zmienności notowany na amerykańskim rynku zorganizowanym (VIX).

Globalna ekspansja

XTB ze swoją silną pozycją rynkową oraz dynamicznie rosnącą bazą klientów coraz śmielej wchodzi na rynki pozaeuropejskie, konsekwentnie realizując strategię budowania marki globalnej. W 2020 r. Grupa zamierza zwiększyć penetrację rynków europejskich oraz dalej budować swoją obecność w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce – takimi planami na przyszłość Spółka podsumowuje raport wyników finansowych pierwszego kwartału 2020 roku.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.