Y-greki stawiają na etykę w biznesie

0

Etyka w biznesie jest bardzo ważna dla najmłodszego pokolenia pracowników. Młodzi ludzie – tzw. pokolenie Y – od swoich pracodawców oczekują przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych, uczciwości i transparentności. Od bezpośredniego szefa – postępowania fair. Ważne są dla nich także stabilność zatrudnienia i dobre warunki finansowe. Przy tym wszystkim jest to pokolenie w większości wysoko oceniające siebie jako pracowników oraz zadowolone z wykonywanej pracy.

Powyższe wnioski są rezultatem badania pt. „Y-greki w pracy i… o pracy” przeprowadzonego przez agencję badawczą 4P research mix na zlecenie firmy Henkel Polska we wrześniu 2015 roku. Celem badania było poznanie oczekiwań najmłodszego pokolenia pracowników oraz studentów, wkraczających na rynek pracy, wobec obecnych i przyszłych pracodawców.

– Y-greki stanowią dziś blisko 40 procent osób w wieku produkcyjnym, są bardzo ważną siłą w biznesie, a właściwe nimi zarządzanie wpływa pozytywnie na rozwój organizacji. Stąd – mimo że jest wiele badań poświęconych najmłodszemu pokoleniu pracowników i że powszechnie mówi się o nim jako o pokoleniu, które „pracuje, aby żyć”, w odróżnieniu do starszego pokolenia X-ów, którzy „żyją, aby pracować”, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu, co myślą o pracy i jakie wartości w tym kontekście są dla nich najważniejsze. Uzyskana wiedza pozwoli nam w dalszym ciągu udoskonalać nasze programy rozwoju młodych talentów – powiedziała Karolina Szmidt, dyrektor HR w Henkel Polska.

Pożądane szacunek, uczciwość i transparentność

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z badania jest to, że etyka w biznesie jest dla Y-greków bardzo ważna. 70 procent z nich oczekuje od swoich pracodawców przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych. Niedużo mniej – bo 65 procent – liczy na uczciwość i transparentność. Kolejne miejsca na liście oczekiwań zajmują dobre warunki finansowe ( 62 procent wskazań) i stabilność zatrudnienia (57 procent wskazań).

Czytaj również:  Inwestorzy z Filipin i Malezji, domy starości i dla studentów – o nich będzie coraz głośniej na rynku nieruchomości komercyjnych

 Jakie wartości w prowadzeniu biznesu powinny przyświecać pracodawcy?

 wartości w prowadzeniu biznesuPodobne oczekiwania o charakterze etycznym najmłodsi pracownicy mają w stosunku do swoich potencjalnych szefów. Dla prawie trzech czwartych badanych (73 procent) najważniejsze jest, aby postępowali uczciwie i fair, a dla połowy – aby szanowali wszystkich bez względu na ich stanowisko. Prawie co drugi młody człowiek oczekuje od przełożonego, że będzie się dobrze komunikować, a prawie co czwarty, że będzie potrafił zmotywować do pracy.

Wbrew obiegowym opiniom, mówiącym o tym, że młodzi traktują pracę tylko jako źródło utrzymania – młodzi ludzie chcą się angażować w pracę – tak odpowiedziało siedmiu na dziecięciu pytanych. Młodzi ludzie wierzą (67 procent), że dobrze wykonana praca przyniesie nagrodę. Co więcej, Y-greki uważają, że nie powinno się tracić życia na wykonywanie pracy, która nie sprawia satysfakcji. A tylko 42 procent z nich uważa, że nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał.

Wymarzona praca młodego człowieka