Z mBankiem na stałym kursie

Aktualności mBanku: Wyniki finansowe i osiągnięcia

Do końca sierpnia trwa subskrypcja nowej lokaty strukturyzowanej mBanku Stały kurs. Roczna inwestycja oparta jest o kurs EUR/PLN i daje możliwość zysku do 5 proc. w skali roku przy jednoczesnej gwarancji kapitału. Minimalna kwota inwestycji to tysiąc złotych.

Aktywem bazowym lokaty jest średni kurs EUR wyrażony w PLN, publikowany przez Narodowy Bank Polski w każdym dniu roboczym.

Wysokość oprocentowania zależny od utrzymania się poziomu kursu walutowego w określonym przedziale. Jego zakres zostanie wyznaczony pierwszego września br. według następującej formuły: dolny poziom przedziału będzie o 14 groszy niższy, a górny wyższy o 2 grosze niż kurs EUR/PLN opublikowany tego dnia. Maksymalny zysk z lokaty może wynieść 5 proc. Jeśli natomiast warunek dziennej obserwacji będzie spełniony w 75 proc. obserwacji, to zwrot z lokaty będzie na poziomie 3,75 proc.

– Konstrukcja lokaty zakłada umocnienie złotego. Zdaniem ekonomistów mBanku w realizacji tego założenia polskiej walucie sprzyjać ma wzrostowa faza cyklu koniunkturalnego oraz postrzeganie jej jako satelity strefy euro. Ten ostatni element jest dla nich szczególnie ważny w kontekście globalnie niskich stóp procentowych, ponieważ generuje dodatkowy popyt na polski dług – traktowany jako alternatywę dla obligacji strefy euro – mówi Kajetan Kędzior, z Wydziału Produktów Inwestycyjnych mBanku.

Lokatę Stały kurs nabyć można do 31 sierpnia br. Minimalna kwota inwestycji wynosi tysiąc złotych, a z jej otwarciem nie wiążą się żadne opłaty. Lokata objęta jest całkowitą gwarancją kapitału w dniu zakończenia. Inwestycja potrwa od 1 września 2014 roku do 1 września 2015 roku. Podczas trwania lokaty klient może w każdej chwili sprawdzić, jaka jest jej teraźniejsza wartość w serwisu bankowości elektronicznej.