W ciągu roku przybyło ponad milion aktywnych klientów bankowości internetowej

0
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

Po pierwszym kwartale 2014 r. liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę bankowości elektronicznej wyniosła ponad 22,4 mln. To o 2,62% więcej niż odnotowano na koniec 2013 r. i blisko o 10% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wśród nich, 12,7 mln przynajmniej raz w miesiącu logowało się serwisu w swoim banku. Dynamika wzrostu liczby klientów, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej jest wyższa niż wzrostu liczby samych umów. Oznacza to, że stopniowo coraz więcej osób, które do tej pory nie korzystały z bankowości internetowej, a miały taką możliwość, przekonuje się do tego rozwiązania. W ciągu minionego roku liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o ponad 1,3 mln – to przyrost rzędu 12%. Liczba klientów bankowości internetowej w segmencie MSP zbliżyła się do 2 mln, wzrastając w ciągu kwartału o 3,63% i o 7,95% w ciągu całego roku.

Ogólna liczba kart płatniczych na koniec I kwartału 2014 wzrosła w odniesieniu do końca roku 2013, przy czym wzrost ten zawdzięczamy większej liczbie wydanych kart debetowych, która osiągnęła 28,3 mln (wzrost o 0,41%). Ogólna liczba kart z funkcją płatności zbliżeniowych wzrosła o ok. 900 tys. sztuk (4,5%), a na przestrzeni całego roku o blisko 30%. Liczba będących w użyciu kart kredytowych zmniejszyła się, do niespełna 6,1 mln (spadek 0,56%). Sukcesywny spadek liczby kart kredytowych obserwowany jest od 2009 roku, niemniej jego dynamika jest coraz mniejsza. Stopniowo, choć w stosunkowo wolnym tempie zwiększa się natomiast udział operacji bezgotówkowych w ogóle transakcji kartowych. Na koniec marca wyniósł on 67,1% w liczbie i 32,15% w wartości transakcji kartowych.

I kwartał to tradycyjnie spadek zarówno liczby, jak i wartości wszystkich transakcji bezgotówkowych, odnotowywany sezonowo po okresie świątecznym w końcu mijającego roku. Liczba transakcji bezgotówkowych w systemach ELXIR i EuroELIXIR i ich wartość były nieco niższa niż na koniec roku 2013 (odpowiednio o 1,44% i 4,21% w ujęciu ilościowym i 7,38% i 5,74% w ujęciu wartościowym), niemniej w dalszym ciągu w obu przypadkach znajdujemy się w trendzie wzrostowym. Sezonowego spadku popularności nie odnotowano natomiast w przypadku przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR, gdzie w ciągu roku liczba operacji zwiększyła się o 119%, a ich wartość o 171%.

Zdecydowana większość Polaków uważa, że bankowość internetowa jest przede wszystkim szybka, wygodna i „z przyszłością”. Bardziej stonowane opinie pojawiają się w zakresie oceny trudności korzystania z niej, choć i tu większość ocenia, że jest bardziej intuicyjna niż skomplikowana. Większość Polaków twierdzi też, że bankowość internetowa nie jest kosztowna. Opinie w zakresie bezpieczeństwa są podzielone – 40% podziela opinię, że bankowość internetowa jest bezpieczna, 22% twierdzi, że korzystanie z niej jest ryzykowne. 1/3 nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii.

Wśród przyczyn niekorzystania z bankowości internetowej w opinii publicznej najczęściej pojawiają się stwierdzenia wskazujące na brak wiedzy i umiejętności po stronie klientów – uważa tak w sumie 50% ankietowanych. W następnej kolejności plasuje się przyzwyczajenie do odwiedzania oddziałów (49%), niechęć do nowości (47%) i poczucie braku bezpieczeństwa transakcji, na które wskazuje 43%.

„Bankowość internetowa w Polsce jest nowoczesna i bezpieczna. Banki stosują wielostopniowe systemy autoryzacji transakcji dokonywanych w serwisach internetowych i przykładają ogromną wagę do zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczeń swoich systemów, których jeszcze nikomu nie udało się pokonać. Brak umiejętności i poczucie braku bezpieczeństwa jako istotne przyczyny niekorzystania z bankowości internetowej wśród części opinii publicznej to w naszej ocenie sygnał, że potrzebne są działania edukacyjne, zwiększające poziom świadomości klientów banków w tym zakresie.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.