Zachwianie światowych rynków przez niepewność na rynku chińskim

giełda

Miniony tydzień rozpoczął się korektą na rynkach akcji i obligacji w związku z informacjami o możliwości bankructwa Evergrande, drugiej co do wielkości chińskiej spółki deweloperskiej. W Stanach Zjednoczonych Dow Jones stracił 1,78%, S&P500 spadł 1,70%, a najsilniej, o 2,10% zniżkował Nasdaq100. Giełdy jednak w kolejnych dniach odrobiły straty, na co pozytywnie wpłynęło posiedzenie posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) mające miejsce w środę. Amerykański bank centralny, zgodnie z oczekiwaniami rynku, rozpoczął zaostrzanie swojej polityki monetarnej. Zasygnalizowano rozpoczęcie redukcji programu skupu aktywów w najbliższych miesiącach. Informacja ta wskazuje nieco bardziej jastrzębią retorykę bankierów centralnych niż się spodziewano, tym bardziej że sierpniowe dane z rynku pracy w USA były raczej negatywne. Zmiana retoryki może pokazywać determinację amerykańskich bankierów centralnych do rzeczywistego rozpoczęcia taperingu jeszcze w tym roku. Wprawdzie wciąż nieznane są szczegóły planowanych działań, jednak przewodniczący Fed ogłosił, że redukcja skupu aktywów w USA może zacząć się w listopadzie i skończyć w połowie 2022 r. Co istotne, podkreślono że rozpoczęcie taperingu nie będzie równoznaczne z wprowadzeniem podwyżki stóp procentowych.

Według danych zaprezentowanych przez GUS w poniedziałek, w sierpniu 2021 r. dynamika cen produkcji sprzedanej w przemyśle (tzw. inflacja PPI) wyniosła 9,5 proc. wobec 8,4 proc. w lipcu (po rewizji z 8,2 proc.). Jest ona najwyższa od marca 2011 r.

W piątek Narodowy Bank Polski przedstawił „Założenia polityki pieniężnej na 2022 r”. NBP zakłada, że roczna dynamika cen w drugiej połowie 2021 r. utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, jednak utrzymano stanowisko, że w przyszłym roku inflacja będzie się obniżać. NBP wskazał, że czynnikiem niepewności dla koniunktury oraz procesów cenowych jest dalszy przebieg pandemii COVID-19. Nie wykluczył też interwencji na rynku walutowym.

W tym tygodniu w piątek zostaną opublikowane dane na temat PMI w przemyśle we wrześniu oraz wstępny odczyt inflacji. We wtorek będzie miało miejsce jednodniowe niedecyzyjne posiedzenie RPP.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.