Zarobki członków zarządów spółek IT w 2014 r.

gpw

W 2014 roku mediana wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek IT wyniosła 466,4 tys. PLN. Połowa menedżerów, którzy przepracowali cały 2014 rok otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 277, 2 tys. PLN do 937 tys. PLN. W porównaniu do roku 2013 ich pensje wzrosły o 8%.

Tabela 1. Roczne wynagrodzenia menedżerów spółek IT w 2013 i 2014 roku (osoby, które przepracowały cały rok)

rok 25% osób zarabia poniżej mediana 25% osób zarabia powyżej
2014 277 200 466 350 937 000
2013 252 000 430 000 873 163

Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”

Wykres poniżej przedstawia wynagrodzenia członków zarządów spółek z branży informatycznej w latach 2010-2014. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w roku 2010 – mediana wyniosła 360 tys. PLN. Przez kolejne dwa lata pensje menedżerów rosły. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w 2012 roku – ponad 470 tys. PLN. W 2013 roku mediana wynagrodzeń spadała o ponad 40 tys. PLN w stosunku do roku 2012 i wyniosła 430 tys. PLN. Natomiast w 2014 roku roczne pensje top menedżerów ukształtowały się na poziomie 466,4 tys. PLN.

Wykres 1. Mediany rocznych wynagrodzeń członków zarządów spółek IT w latach 2010-2014 (osoby, które przepracowały cały rok)

Mediany rocznych wynagrodzeń członków zarządów spółek IT w latach 2010-2014
Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”

Analiza wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje w spółkach IT pokazuje, iż najwięcej w 2014 roku zarobili wiceprezesi zarządu, którzy przepracowali cały rok. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 489 tys. PLN Wynika to z faktu, iż 11 osób czyli 24% wszystkich wiceprezesów stanowili menedżerowie spółek z grupy kapitałowej Asseco Poland SA. Na drugim miejscu znalazły się wynagrodzenia prezesów zarządów – 432 tys. PLN. Natomiast członkowie zarządów otrzymywali pensje w wysokości 373,9 tys. PLN. W 2014 roku najwyższe roczne wynagrodzenie finansowe otrzymał Janusz Filipiak, prezes zarządu Comarch SA. Jego pensja wyniosła 8,13 mln PLN.

Wykres 2. Roczne wynagrodzenia brutto osób pełniących różne funkcje w zarządach spółek IT (osoby pracujące cały 2014 rok)

Roczne wynagrodzenia brutto osób pełniących różne funkcje w zarządach spółek IT (osoby pracujące cały 2014 rok)
Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”

O raporcie
Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW ukazuje się po raz czwarty. W badaniu za 2014 rok podsumowano płace 102 menedżerów z 26 spółek informatycznych. Szczegółowej analizie poddano płace 90 menedżerów, którzy pełnili swoją funkcję przez cały 2014 rok. W raporcie przedstawiono analizy z uwzględnieniem takich kryteriów jak: pełniona funkcja, indeks giełdowy, wielkość aktywów, kapitałów własnych, przychodów, zysku netto, EBIT czy wielkość zatrudnienia. Ponadto sporządzono rankingi najlepiej wynagradzanych prezesów, wiceprezesów i pozostałych członków zarządu. W publikacji zaprezentowano również dane na temat wielkości funduszy wynagrodzeń zarządów poszczególnych spółek IT.