Zawieszenie jednostek uczestnictwa Inventum Obligacji Subfundusz

0

Inventum TFI zawiesza zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Inventum Obligacji Subfundusz.    

Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z 8 września nakazującą Inventum Obligacji Subfundusz, wydzielony w ramach Inventum Parasol FIO, reprezentowany przez Inventum TFI, zawieszenie od  9 września do  10 października 2014  zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa tego funduszu.

Na tej podstawie zarząd InventumTFI podjął uchwałę w sprawie zawieszenia zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Inventum Obligacji Subfundusz.

Czytaj również:  ABS Investment S.A. koncentruje się na rozwoju spółek portfelowych