Zeneris Projekty: Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2023 r. wzrosły o 12%

oze fotowoltaika

Zeneris Projekty, spółka notowana na rynku NewConnect, będąca dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki, hydroenergetyki oraz biogazu, uzyskała w okresie od lipca do września br. przychody ze sprzedaży sięgające 2,95 mln zł. Pomimo spowolnienia w sektorze OZE, spółka notuje bardzo dobre wyniki, osiągając po III kwartałach przychody ze sprzedaży rzędu 7,52 mln zł (vs. 6,70 ml zł w analogicznym okresie ub.r.), co daje wzrost o 12% r/r. Zysk netto po III kwartałach wyniósł niemal 233 tys. zł i był o ponad 198 tys. zł wyższy od wyniku z analogicznego okresu z 2022 r. 

Wyniki finansowe Zeneris Projekty za III kwartał są bardzo satysfakcjonujące. Cieszę się, że po udanym I półroczu możemy znowu podzielić się z naszymi Akcjonariuszami dobrymi wieściami. Realizacja strategii opartej na dywersyfikacji głównych obszarów działalności na projekty hydrotechniczne i fotowoltaiczne umożliwia nam kontynuowanie działań mających na celu dalszy rozwój spółki i zwiększanie jej wartości dla Akcjonariuszy. Jednym z nich jest rozszerzenie naszego zespołu o kolejnych specjalistów. Zakładamy, że ich praca przełoży się na wzrost wielkości sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe także w następnych kwartałach – mówi Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty.

Po udanym I półroczu 2023 r, zakończonym wzrostem przychodów ze sprzedaży do ponad 4,57 mln zł (vs. 2,78 mln zł r/r), Zeneris Projekty S.A. postawiła na rozwój kolejnego obszaru dzialalności – segmentu urządzeń przeciwpowodziowych. Począwszy od III kwartału spółka zaczęła świadczyć usługi w zakresie zabezpieczania przed powodzią osiedli mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych i terenów zalewowych.

Wcześniej, w lutym br. powołała spółkę celową Sol4Eco, która wraz z partnerem – firmą Gravicon, prowadzi działania związane z rekultywacją i odzyskiwaniem cennych surowców z hałd oraz składowisk odpadów. Celem Zeneris Projekty jest stworzenie z Sol4Eco huba łączącego proekologiczne rozwiązania, których potencjał tkwi w niezagospodarowanych dotąd obszarach sektora przemysłowego i innych gałęziach gospodarki. Utworzenie Sol4Eco to bezpośrednie rozwinięcie strategii opartej na dywersyfikacji działalności społki Zeneris Projekty – doświadczonej firmy inżynierskiej, skupiającej specjalistów z zakresu ochrony środowiska, inżynierii lądowej, konstruktorów budowlanych, specjalistów z zakresu projektowania wodnego, OZE oraz geodetów i geologów.