Zmiana dokładności kroków notowania na rynku terminowym od 4 marca 2019 r.

0
  • Od 4 marca 2019 r. na GPW kontrakty terminowe na kursy akcji i kontrakty terminowe na kursy walut notowane będą z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku (0,0001 zł)
  • Zmianie ulega również jednostka notowania dla kontraktów terminowych na kursy walut

Kontrakty terminowe na kursy walut:

Od 4 marca 2019 r. zmienia się krok oraz jednostka notowania dla wszystkich notowanych na GPW kontraktów terminowych na kursy walut. Kurs kontraktów terminowych będzie określany z dokładnością do 0,0001 zł (obecnie 0,01 zł) i będzie wyrażany za 1 jednostkę danej waluty (obecnie wyrażany jest za 100 jednostek waluty). Zostanie zachowana więc spójność pomiędzy zasadami prezentowania kursu instrumentu bazowego (kursów walut) i kontraktu terminowego.

Zmiana kroku notowania oraz jednostki notowania kontraktów na kursy walut dotyczy wszystkich kursów obowiązujących dla danego instrumentu, w tym również dziennych oraz ostatecznych kursów rozliczeniowych. Ostateczny kurs rozliczeniowy po zmianie stanowić będzie kurs średni danej waluty (EUR, USD, GBP, CHF) ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia danych kontraktów i kurs ten nie będzie przemnażany przez 100 (jak ma to miejsce obecnie).

Zmiana kroku oraz jednostki notowania dla kontraktów terminowych na kursy walut nie zmienia zasad ustalania wyniku z inwestycji w te instrumenty.

Kontrakty terminowe na kursy akcji:

Od 4 marca 2019 r. zmienia się krok notowania dla wszystkich notowanych na GPW kontraktów terminowych na kursy akcji. Kurs kontraktów terminowych będzie określany z dokładnością do 0,0001 zł. Obowiązywać będzie jeden poziom kroku notowania, niezależnie od kursu kontraktu terminowego. Kurs kontraktów nie może być jednak niższy niż jeden grosz.

Zmiana ma na celu ustalenie jednolitego kroku notowania na poziomie 0,0001 zł, odpowiadającego najmniejszemu krokowi notowania na rynku akcji.

Czytaj również:  Giełdowy Indeks Produkcji kontynuuje odrabianie strat

Wartość kontraktu terminowego stanowi iloczyn kursu kontraktu oraz liczby akcji przypadających na jeden kontrakt (tzw. mnożnika). Wartość ta będzie teraz określana z dokładnością do 0,0001 zł.

Zmiana kroku notowania kontraktów na akcje oznacza zmianę dokładności określania dziennego oraz

ostatecznego kursu rozliczeniowego. Kursy te również będą obliczane z dokładnością do 0,0001 zł.

Dzienny oraz ostateczny kurs rozliczeniowy są określane przez Giełdę. Na ich podstawie KDPW_CCP dokonuje codziennych rozliczeń kontraktów terminowych.

Szczegółowe informacje nt. zwiększenia dokładności kroku notowań znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gpw.pl/zmiana-kroku-notowania