Zmiana na 800+ to nie podwyżka

Paweł Majtkowski – analityk eToro
Paweł Majtkowski - analityk eToro

Obecnie, realna wartość 500 Plus w cenach ze startu programu to 338 zł. Nie dziwi zatem propozycja zamiany na 800 Plus. Przywróci ona wartość świadczenia ze startu programu, jednak nie będzie realną podwyżką. W styczniu 2024 roku beneficjent 800+ kupi w sklepie tyle samo, co za 500+ kupował w kwietniu 2016 roku. Dla walki z inflacją podwyższenie 500+ może mieć taki sam efekt jak obniżka stóp procentowych.

W ostatnim czasie, politycy zapowiedzieli zmiany w programie 500 Plus. Wynikają one ze zbliżających się wyborów. Wysoka inflacja znacznie zmniejszyła realną wartość dotychczas wypłacanego świadczenia. Na koniec kwietnia każde 500 zł z programu jakie otrzymała polska rodzina było realnie warte (w cenach ze startu programu w kwietniu 2016 roku) 338 zł. Jeśli na koniec tego roku, inflacja osiągnie 10 proc. r/r, wtedy wartość obecnego świadczenia na koniec grudnia realnie będzie wynosić 317 zł, a w pierwszej połowie 2024 roku, spadnie poniżej 300 zł.

Zapowiedź zmiany z 500 na 800+ pozwala przywrócić pierwotną wartość siły nabywczej świadczenia. Obecnie, aby rodzina mogła dokonać takich samych zakupów jak w kwietniu 2016 roku (przy starcie programu) świadczenie powinno wynosić 740 zł miesięcznie. A przy założeniu inflacji na koniec roku wynoszącej 10 proc. r/r, na koniec roku musiałoby to być 788 zł. Oznacza to, że zmiana na 800 plus jedynie przywraca realna wartość świadczenia, a nie jest właściwie jego realną podwyżką.

Podwyżka jest odpowiedzią na inflację, która na koniec kwietnia wyniosła 14,7 proc. Wysoka inflacja będzie nam jeszcze towarzyszyć prawdopodobnie przez kilkanaście miesięcy. Obecnie wzrost cen wynosi około 1 proc. miesięcznie. I to właśnie inflację Polacy postrzegają jako najważniejsze zagrożenie dla swoich oszczędności i portfeli inwestycyjnych. Według badania Puls Inwestora Indywidualnego przeprowadzanego kwartalnie przez platformę eToro, 27 proc. Polaków uważa, że inflacja to najpoważniejsze zagrożenie dla ich inwestycji w perspektywie najbliższych 3 miesięcy.

Trzeba jednak pamiętać, że wzrost kwoty świadczenia do 800 zł zdecydowanie utrudni walkę z inflacją. Dodatkowe pieniądze zwiększą możliwości zakupowe części polskich rodzin, co przełoży się na dodatkowy popyt. Można założyć, że wygenerowany w ten sposób dodatkowy popyt konsumpcyjny może być mieć dla rynku taki sam efekt jak obniżenie stóp procentowych przez RPP o 0,25 p.p.

Zapowiedź wprowadzenia podwyżki 500+ jest umiarkowanie dobrze przyjmowana przez rynki finansowe, bowiem nie zahamowała obserwowanego ostatnio silnego umocnienia złotego. A cena euro pozostaje ostatnio poniżej psychologicznej granicy 4,50 zł. Warto wskazać, że od 2016 do 2022 roku dochody budżetu wzrosły o około 60 proc. (z 315 na 505 mld zł). Czyli procentowo dokładnie tyle samo, jak proponowany wzrost kwoty świadczenia 500 Plus.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce