Zmiany w Dziale Analiz Expandera

0
Expander

W związku z zakończeniem współpracy z Expanderem przez Katarzynę Siwek i Krzysztofa Stępnia, od 19 listopada szefem przebudowanego Działu Analiz spółki jest Rafał Lerski. Natomiast 1 grudnia obowiązki Głównego Analityka obejmie Paweł Majtkowski

Rafał Lerski jest związany z Expanderem od 2008 roku, dotychczas pełnił funkcję Głównego Analityka Inwestycyjnego i zajmował się analizami na wewnętrzne potrzeby spółki i jej klientów. Lerski legitymuje się tytułem CFA oraz posiada licencję doradcy inwestycyjnego, ma także 15-letnie doświadczenie zawodowe, na które składa się zarządzanie aktywami, analiza rynków finansowych oraz zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. Jako szef Działu Analiz w Expanderze będzie dbał o wysoką jakość przygotowywanych opracowań.

Paweł Majtkowski natomiast był już związany z Expanderem w latach 2006-2008. Ostatnio pełnił funkcję Głównego Analityka w firmie doradztwa finansowego Finamo. Jest uznanym ekspertem zajmującym się rynkiem produktów finansowych. Powraca do spółki na stanowisko Głównego Analityka, gdzie zajmować się będzie między innymi bieżącymi kontaktami z dziennikarzami oraz przygotowywaniem materiałów dla mediów.

Nowy Dział Analiz będzie zajmował się zarówno przygotowywaniem opracowań na potrzeby klientów, jak i przygotowaniem bieżących analiz dla mediów. W najbliższych miesiącach planowane jest dalsze powiększenie zespołu, by swoimi działaniami odzwierciedlał pozycję firmy Expander, jako wiodącej firmy niezależnego doradztwa finansowego w Polsce.