13 kwietnia br. Rada Nadzorcza Alior Banku powołała Agatę Strzelecką, Mateusza Poznańskiego oraz Macieja Surdyka w skład Zarządu Alior Banku. Wcześniej Rada przyjęła rezygnacje Urszuli Krzyżanowskiej-Piękoś oraz Celiny Waleśkiewicz. 

Rada Nadzorcza Alior Banku powołała w skład Zarządu Agatę Strzelecką, dotychczas Dyrektora Zarządzającego Pionem Operacji, Mateusza Poznańskiego, dotychczas Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Bankowości Detalicznej oraz Macieja Surdyka, dotychczas Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw. Wcześniej Celina Waleśkiewicz i Urszula Krzyżanowska-Piękoś zrezygnowały z pełnionych funkcji w Zarządzie Alior Banku, a Rada Nadzorcza ich rezygnacje przyjęła.

Bardzo dziękuję Celinie i Uli za ich ponad 10-letni, trudny do przecenienia wkład w budowę, a następnie w rozwój i umacnianie pozycji Alior Banku w sektorze bankowym. Ich wiedza i doświadczenie w istotny sposób przyczyniły się do powodzenia realizacji strategicznych przedsięwzięć: integracji Banku z wydzieloną częścią Banku BPH oraz opracowania założeń i wdrażania strategii „Cyfrowego buntownika” – mówi Katarzyna Sułkowska, wiceprezes Zarządu Alior Banku pełniąca obowiązki prezesa. Serdecznie gratuluję nowo powołanym członkom Zarządu. Jestem przekonana, że połączenie kompetencji dotychczasowego składu z awansami wewnętrznymi osób, które kierowały i aktywnie uczestniczyły w najważniejszych projektach Banku w ostatnich latach stanowi gwarancję realizacji strategicznych celów banku do 2020 r. i przyczyni się do dalszego budowania wartości dla akcjonariuszy – dodaje Katarzyna Sułkowska.

Agata Strzelecka będzie nadzorować Pion IT, Pion Operacji oraz Pion Bankowości Cyfrowej i Sprzedaży Zdalnej. Mateusz Poznański pokieruje jednostkami organizacyjnymi Banku odpowiedzialnymi za sprzedaż
w obszarze klienta detalicznego, działalność maklerską, sieci zewnętrzne, produkty klienta indywidualnego, consumer finance oraz za relacje z klientem indywidualnym. Z kolei Maciej Surdyk będzie zarządzał jednostkami organizacyjnymi Banku odpowiedzialnymi za sprzedaż w obszarze klienta biznesowego, produkty klienta biznesowego, działalność skarbową, biznes AGRO i leasing, fundusze Unii Europejskiej
i programy publiczne oraz relacje z klientem biznesowym.

Zarząd Alior Banku od 13 kwietnia br. kształtuje się następująco:

  • Katarzyna Sułkowska – wiceprezes Zarządu pełniąca obowiązki prezesa Zarządu,
  • Filip Gorczyca – wiceprezes Zarządu,
  • Sylwester Grzebinoga – wiceprezes Zarządu,
  • Marcin Jaszczuk – wiceprezes Zarządu,
  • Mateusz Poznański – wiceprezes Zarządu,
  • Agata Strzelecka – wiceprezes Zarządu,
  • Maciej Surdyk – wiceprezes Zarządu.