Zmiany w zarządzie PKO TFI – Jakub Karnowski zrezygnował z funkcji prezesa

0

Z dniem 10 kwietnia br. z funkcji prezesa PKO TFI zrezygnował Jakub Karnowski. Do czasu wyłonienia nowego prezesa prace zarządu spółki będzie koordynować Piotr Żochowski, wiceprezes zarządu. Rada Nadzorcza powołała jednocześnie Remigiusza Nawrata, związanego z Towarzystwem od 2008 roku, na członka zarządu spółki od 11 kwietnia br.

Piotr Żochowski funkcję wiceprezesa zarządu PKO TFI pełni od 1 czerwca 2011 roku. Od 1996 roku związany zawodowo z polskim rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w Arthur Andersen Audit. W latach 1999-2010 pracował w Grupie Kapitałowej Pioneer Pekao Investment Management, między innymi jako dyrektor finansowy oraz wiceprezes zarządu w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Był odpowiedzialny m.in. za rozwój Pioneer Global Asset Management w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Był członkiem rady nadzorczej NETIA S.A. oraz członkiem rady nadzorczej Platforma Mediowa Point Group S.A. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz tytuł Fellow of ACCA.

Remigiusz Nawrat
Remigiusz Nawrat

Remigiusz Nawrat w PKO TFI zajmował do tej pory stanowisko dyrektora zarządzającego, odpowiedzialnego za stworzenie i działanie Pionu Zarządzania Aktywami. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski), a także w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (Bank Światowy, PZU Asset Management). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – kierunek ekonomia oraz studiów MBA w George Washington University w Waszyngtonie. Posiadacz tytułu CFA – Chartered Financial Analyst.

PKO TFI na przestrzeni ostatnich trzech lat utworzyło własny zespół zarządzający funduszami inwestycyjnymi, pozyskując ekspertów z największych centrów finansowych świata. Dzięki tym zmianom fundusze PKO TFI znacząco awansowały w rankingach. W 2011 roku, we wszystkich grupach porównawczych, znalazły się powyżej mediany, co świadczy o stabilności i jakości generowanych przez Towarzystwo wyników. Rozwinięto paletę produktów zarówno dla klienta podstawowego, jak i dla osób z zasobnymi portfelami. W zeszłym roku uruchomiono usługę asset management. Obecnie PKO TFI zarządza 29 funduszami, w których zgromadzono ponad 8,2 mld złotych.

Czytaj również:  Przedsiębiorcy czekają na poprawę obsługi podatników