Zmiany w Zarządzie ING Commercial Finance

ING Bank Śląski S.A.

Rada Nadzorcza ING Commercial Finance podjęła decyzję o zmianach w składzie zarządu spółki. 1 lipca 2015 roku, stanowisko Wiceprezesa Zarządu ING Commercial Finance obejmie Paweł Mitoraj.  

Paweł Mitoraj z dniem 1 lipca br. obejmie stanowisko Wiceprezesa Zarządu ING Commercial Finance, odpowiedzialnego za nadzór nad ryzykiem kredytowym i procesami. W ING Banku Śląskim pracuje od początku swojej kariery zawodowej, najpierw jako FX i Money Market Dealer, następnie szef Zespołu Obsługi Klientów Korporacyjnych w Departamencie Skarbu oraz Dyrektor Regionalny w Pionie Klientów Korporacyjnych w Gliwicach. W 2008 roku został powołany na Dyrektora Departamentu Korporacyjnych Produktów Kredytowych, a w 2011 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego Regionów.

Paweł Mitoraj ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Marek Szymański, dotychczasowy Członek Zarządu ING Commercial Finance, obejmie stanowisko Dyrektora Centrum Korporacyjnego Ryzyka Kredytowego w Pionie Klientów Korporacyjnych w ING Banku Śląskim.