Zmiany w Zarządzie ING Lease Polska

0

Oscar Swan został powołany przez Radę Nadzorczą ING Lease Polska na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od 1 lipca 2015 roku będzie on odpowiedzialny za obszar ryzyka w spółce.

Oscar Swan pracował w ING Bank NV/Oddział w Warszawie, a następnie w ING Banku Śląskim w latach 1995 – 2002. Po kilkuletniej przerwie, podczas której pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem rynków finansowych w BZ WBK, powrócił do ING Banku Śląskiego i w 2004 roku objął funkcję dyrektora odpowiadającego za Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym. W 2007 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Zarządzania Ryzykiem Rynkowym.

Tomasz Grzybowski, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar ryzyka w ING Lease Polska, został Dyrektorem Departamentu Ryzyka Kredytowego Centrali ING Banku Śląskiego. Na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za obszar klientów strategicznych oraz finansowanie specjalistyczne klientów korporacyjnych.

W strukturze organizacyjnej spółki ING Lease Polska przestanie istnieć stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje. W związku z tym, Bogdan Przepiórka, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse i administrację, będzie kontynuował karierę poza Grupą ING. Bogdan Przepiórka przez ponad 16 lat pracy w ING Lease koordynował kluczowe projekty biznesowe. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania za jego wieloletnie zaangażowanie, które przyczyniły się do rozwoju spółki i osiągnięcia jej obecnej pozycji.

 

Czytaj również:  Auta elektryczne w Polsce: 2 promile rejestracji, 15. miejsce w Unii Europejskiej. Lepiej sprzedają się hybrydy