Nowi partnerzy EY Polska

0
O czwórkę nowych partnerów powiększył się zespół firmy doradczej EY. Do tego grona 1 lipca dołączyli: Maja Mandela, Łukasz Jeśkiewicz, Jakub Kraszkiewicz i Zbigniew Liptak.
O czwórkę nowych partnerów powiększył się zespół firmy doradczej EY. Do tego grona 1 lipca dołączyli: Maja Mandela, Łukasz Jeśkiewicz, Jakub Kraszkiewicz i Zbigniew Liptak. Źródło: www.ey.com

Maja Mandela jest partnerem w Grupie Rynków Finansowych, zajmującym się głównie tematyką ubezpieczeniową. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów firm z branży finansowej, transakcji na rynku ubezpieczeniowym i bankowym, doradztwie z zakresu rachunkowości, a także w doradztwie biznesowym w procesach transformacji IT. Zdobyła je w trakcie współpracy z wiodącymi polskimi i zagranicznymi zakładami ubezpieczeń, bankami i firmami z sektora asset management. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie specjalizowała się w ubezpieczeniach i metodach aktuarialnych, a także biegłym rewidentem, autorką artykułów o tematyce ubezpieczeniowej oraz prelegentką na konferencjach dotyczących rynków finansowych.

Łukasz Jeśkiewicz jest partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego, zajmującym się tematyką fuzji i przejęć. Posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, międzynarodowych standardów rachunkowości i rachunkowości zarządczej, a także w zakresie fuzji i przejęć, które zdobył doradzając w biurach EY w Warszawie i Londynie przy wykupach lewarowanych, projektach due diligence, strukturyzacjach dezinwestycji, integracji potransakcyjnej oraz doradztwie w zakresie umów nabycia aktywów. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA. Współtworzył książkę ,,Międzynarodowe Planowanie Podatkowe”. Był autorem artykułów o tematyce podatkowej.

Jakub Kraszkiewicz jest partnerem w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, odpowiedzialnym za nadzór audytów dochodzeniowych i śledczych oraz projekty wdrażania narzędzi minimalizujących ryzyko nadużyć. Specjalizuje się w prowadzeniu dochodzeń i audytów śledczych, analizie procesów gospodarczych i ocenie systemów kontroli wewnętrznej. Jest absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Studiował także na University of Tampere w Finlandii. Skończył podyplomowo Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Menedżer Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Posiada też certyfikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie opracował program studiów „Compliance – teoria i praktyka”. Jest wykładowcą z zakresu compliance w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie.

Czytaj również:  Internet rzeczy rośnie w tempie 30 proc. rocznie. Za 3 lata w sieci będzie już 28 mld urządzeń

Zbigniew Liptak jest partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego, specjalizującym się w doradztwie regulacyjnym oraz w opodatkowaniu obrotu towarowego (VAT, akcyza, opłaty środowiskowe i celne). Jest liderem zespołu Center for Tax Policy. Pracuje dla klientów z przemysłu ciężkiego oraz FMCG. Występował jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i celnych m.in. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie; na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Technicznej w Bielefeld w Niemczech oraz w Szkole Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2008 roku został nagrodzony Złotym Paragrafem „Gazety Prawnej” w kategorii „Najlepszy doradca podatkowy”. Jest współautorem czterech komentarzy do przepisów VAT i akcyzowych, a także autorem kilkuset artykułów podatkowych w pismach branżowych i prasie ekonomicznej.