Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

0

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie żądania akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A., postanawia zwołać na dzień 22.11.2013 r. o godz. 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, w Sali NewConnect.

Czytaj również:  Unijna dyrektywa przyniesie bankom nowe kłopoty