Zysk netto EDP Renewables wzrósł o 2% rok do roku w 2022 r.

EDPR

EDPR zainwestował kwotę ponad pięciu miliardów euro w 2022 r., aby zwiększyć tempo globalnej transformacji energetycznej praktycznie podwajając inwestycje brutto rok do roku. Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zakończona rotacja aktywów przyczyniły się do zysków netto w wysokości 671 mln euro.

EDP Renewables (EDPR), czwarty co do wielkości producent energii wiatrowej i słonecznej na świecie, zakończył rok 2022 z 2% wzrostem zysku netto tj. kwotą 671 mln euro.

Wzrost produkcji energii odnawialnej przez spółkę o 10% oraz strategia rotacji aktywów wsparły te wyniki, pomimo wyższych kosztów finansowych i operacyjnych w porównaniu z 2021 r. Wynik został osiągnięty pomimo większej presji związanej z kosztami zadłużenia i wyższymi wydatkami na dostawców i usługi. Sprzedaż pięciu portfeli energii odnawialnej – w Hiszpanii, Polsce, Włoszech, Brazylii i USA – wygenerowała łączny zysk w wysokości 424 mln euro.

EBITDA EDPR wzrosła o 23% do 2,157 mln EUR (+40% z wyłączeniem rotacji aktywów), przy znaczącym udziale rynku europejskiego (+51% rok do roku), Brazylii (+31% rok do roku) i Ameryki Północnej (14% rok do roku). Przychody wzrosły do 2,4 mld euro (+35% rok do roku), przy czym 99,5% kwoty zostało dostosowane do taksonomii UE, europejskiego systemu klasyfikacji zrównoważonej działalności.

Rok 2022 był rokiem, w którym EDPR zdecydowanie rozszerzyła swój globalny zasięg poprzez integrację ze spółką Sunseap i przejęciem jej aktywów na ośmiu rynkach Azji i Pacyfiku. EDPR zwiększył również swoją obecność w Europie poprzez przejęcie firmy z branży PV – Kronos, tym samym kontynuując rozwój kluczowych projektów w wielu lokalizacjach.

Firma prawie podwoiła swoje inwestycje brutto do 5,1 mld euro, z dodatkowymi 2,1 GW mocy odnawialnej uzyskanej do końca 2022 r. i 4,0 GW w budowie, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Zadłużenie EDP Renewables wzrosło do 4,9 miliarda euro z końcem 2022 r., w następstwie wzrostu wolumenu inwestycji w projekty odnawialne, które przyczynią się do przyspieszenia transformacji energetycznej w czterech regionach, w których działa firma:  Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, regionie Azji i Pacyfiku oraz Europie . Niemniej jednak porównując wrzesień do grudnia 2022 r. – zadłużenie zmniejszyło się o 0,6 mld euro.

Jeśli chodzi o dywidendę za 2022 rok, EDPR zaproponuje swoim akcjonariuszom elastyczny program – Scrip Dividend – który zwiększy wskaźnik wypłat EDPR, zapewniając akcjonariuszom bardziej atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie. Propozycja ta będzie wkrótce przedmiotem dyskusji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.