Zysk netto Grupy Kęty wzrósł po 7 miesiącach do 105,6 mln zł

0

Grupy Kęty poinformowała, że od stycznia do lipca jej zysk netto wyniósł 105,6 mln zł. W czerwcu półroczny zysk netto Grupy sięgał 83,4 mln zł.

Spółka podała w komunikacie, że przychody ze sprzedaży wyniosły 1,01 mld zł. EBIT to 137,2 mln zł, zaś  EBITDA 183,9 mln zł.

Spółka podkreśliła, że wyniki nie odbiegają od opublikowanych w sierpniu prognoz na 2014 rok. Grupa Kęty  zapowiedziała tam, że jej roczny zysk sięgnie 170 mln zł, EBITDA 305 mln zł, a zysk operacyjny 225 mln zł.

W połowie roku Grupa osiągnęła przychody na poziomie 851,6 mln zł, 109,5 mln zł zysku operacyjnego oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 83,4 mln zł.

Czytaj również:  SSK S.A. notuje coraz lepsze wyniki i chce rosnąć dzięki segmentowi security