​Najważniejszy rynek kapitałowy na świecie

0

Każdy z nas wie, że największy oraz najważniejszy rynek kapitałowy znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Powiedzenia typu : „Gdy giełda amerykańska ma katarek, to Europa przeżywa prawdziwą wyprzedaż” są jak najbardziej prawdziwe. Dla potwierdzenia proszę popatrzeć na poniższą tabelę, która przedstawia stopy zwrotu z indeksu S&P 500 oraz WIG 20.

Roczne stopy zwrotu z indeksu S&P 500 i WIG 20

Roczne stopy zwrotu z indeksu S&P 500 i WIG 20

Źródło: Bloomberg

W powyższej tabeli interesuje nas 3 oraz 5 kolumna, w których przedstawiono roczne stopy zwrotu z indeksu S&P 500 oraz WIG 20. Wyprzedaż akcji w Stanach Zjednoczonych kończyła się przeważnie większą wyprzedażą akcji na polskim parkiecie. Tylko w dwóch przypadkach zanotowaliśmy odstępstwo od tej reguły. Przypadło to na 2000 oraz 2001 rok, gdzie spadki na amerykańskiej giełdzie były o wiele głębsze niż w Polsce. W pozostałych latach sekwencja się powtarzała:

Spadki w USA = Głębsze spadki w Polsce

Spadki w Polsce = Spadki lub wzrosty w USA (brak zależności)

Warto o tym pamiętać, ponieważ negatywny sentyment na rynku kapitałowym rozlewa się o wiele szybciej niż pozytywny.

Stany Zjednoczone – najwyższa kapitalizacja giełd na świecie

Stany Zjednoczone stały się ośrodkiem kapitału giełdowego. Wynika to główne z systemu pozyskiwania kapitału na rozwój. Zazwyczaj mówimy o dwóch głównych systemach bankowych:

    • Anglosaski model systemu bankowego oparty jest na rynkach finansowych stanowiących główne źródło pozyskiwania środków pieniężnych, przeznaczonych na dalszy rozwój podmiotów gospodarczych. Podstawowe znaczenie odgrywają banki inwestycyjne

 

    • Model niemiecko-japoński – główne źródło pozyskiwania środków pieniężnych pełni system bankowych. Banki zaspakajają krótko i długoterminowy popyt na pieniądz

 

Stany Zjednoczone bazują na pierwszym systemie, natomiast cała Europa na drugim (wyjątkiem jest Wielka Brytania, gdzie mamy do czynienia z systemem mieszanym). Taki obrót spraw spowodował, że kapitalizacja giełd w Stanach Zjednoczonych jest najwyższa na świecie, co przedstawia poniższa tabela.

Czytaj również:  Większość walut jest obecnie najdroższa w tym roku

Kapitalizacja giełdKapitalizacja giełd

Źródło: Bloomberg

Powyższa tabela przedstawia kapitalizację największych gospodarek na świecie, gdzie pod numerem 5) World jest całkowita kapitalizacja giełd wynosząca 100 procent. Stany Zjednoczone w ogólnej, globalnej kapitalizacji stanowią 36 procent, następnie są Chiny z wynikiem 9.12 procenta. W Europie króluje Londyn z wynikiem 4.58 procenta. Jeżeli chodzi o Polskę, to znajdujemy się na 39 miejscu o kapitalizacji mniejszej niż 0.5 proc.

Co to wszystko oznacza?

Niepokój w Stanach Zjednoczonych jest jak zaraza rozlewająca się po całym świecie. Z kolei spadki oraz szoki w pozostałych Państwach mogą zostać niezauważone. Nawet wyprzedaż sprzed kilkunastu miesięcy w Chinach nie była wstanie zakończyć hossy w USA.

System anglosaski ma bardzo dużą wadę, bowiem spadki na giełdzie blokują pozyskiwanie kapitału, dlatego też każdemu zależy na dalszych wzrostach cen akcji.

Mateusz Groszek, Analityk Rynków Finansowych