10-lecie ustawy o dyscyplinie finansach publicznych

0

Konferencja pt. „Dyscyplina finansów publicznych w dziesięć lat po uchwaleniu ustawy – stan obecny i kierunki pożądanych zmian” odbyła się 17 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Finansów z udziałem osób uczestniczących w procesie dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W trakcie konferencji odbyła się  ceremonia wręczenia odznak honorowych „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej” nadanych przez Ministra Finansów. Są one przyznawane za szczególne osiągnięcia w wieloletniej pracy związanej z dochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przyczynianie się do wytyczania standardów prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i przestrzegania ładu finansów publicznych.

W imieniu Ministra Finansów odznaki wręczył podsekretarz stanu w MF, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Artur Radziwiłł.

Uhonorowani zostali:

  1. Jan Pyrcak – przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,
  2. Jacek Roman Krawczyk – zastępca Głównego Rzecznika  Dyscypliny Finansów Publicznych,
  3. Ewa Janina Zwolińska – przewodnicząca Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów,
  4. Marcin Stanisław Krzywoszyński – członek Głównej Komisji Orzekającej,
  5. Tomasz Aleksander Słaboszowski – członek Głównej Komisji Orzekającej.
Czytaj również:  Konferencja Kadry dla Biznesu 18.10.2019 r., Warszawa