XV Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego

0

Specjaliści od usług zaufania z Europy i świata spotkają się w 2015 r. nad polskim Bałtykiem podczas XV Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego. Wydarzenie będzie okazją do wymiany opinii i doświadczeń na temat wprowadzenia unijnego rozporządzenia regulującego kwestie podpisu elektronicznego – eIDAS.

XV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) poświęcona będzie przede wszystkim zagadnieniom związanym  z wdrożeniem  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). Weszło ono w życie 23 lipca br. i otworzyło nowe możliwości dla rozwoju gospodarki elektronicznej w Unii Europejskiej.

Do nowej regulacji i związanych z nią aktów wykonawczych dostosowywane będą uregulowania krajowe państw członkowskich. Regulacja ta zastąpi od lipca 2016 r. wszystkie krajowe ustawy o podpisach elektronicznych i wpłynie na wszystkie akty odnoszące się do tych ustaw. Będzie też rodziła skutki dla usługodawców oraz sektora publicznego, ponieważ w systemach informatycznych administracji publicznej od połowy 2018 r. wystąpi konieczność uznawania zagranicznych środków elektronicznej identyfikacji. Niezbędne będą więc znaczące zmiany prawne, organizacyjne i techniczne, które będą omawiane podczas konferencji EFPE 2015.

– W naszej ocenie kluczowa jest wymiana doświadczeń oraz dialog pomiędzy administracją publiczną i przedstawicielami biznesu,  który powinien doprowadzić do wypracowania dobrych praktyk wdrażania i świadczenia usług zaufania – mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies SA i Dyrektor Konferencji EFPE.

XV edycja konferencji EFPE odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2015 r. w Międzyzdrojach (Polska).

Czytaj również:  V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019