1,5 mln na transfer technologii otrzymała Politechnika Gdańska

innowacje

Grant w wysokości 1,5 mln złotych na wsparcie transferu technologii otrzymało Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Dofinansowanie przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności”.

Pieniądze z grantu pozwolą na rozwijanie współpracy między środowiskiem naukowym Politechniki Gdańskiej a otoczeniem gospodarczym, m.in. poprzez udział w międzynarodowych wystawach i targach typu „science to business”. Ważnym celem na najbliższy czas jest także przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. CTWiT zamierza, w ramach grantu, finansować również prace przedwdrożeniowe, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

O grant mogły starać się jednostki, które prowadzą aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, tzn. takie, które od stycznia 2009 skomercjalizowały co najmniej 4 technologie i zgłosiły do ochrony patentowej – w kraju lub zagranicą – przynajmniej 15 wynalazków. Tylko 12 najlepszych jednostek zajmujących się transferem technologii otrzymało dofinansowanie.

– Od 2009 roku Politechnika Gdańska zgłosiła ponad 250 wynalazków do ochrony patentowej. Nasi pracownicy są autorami ponad 100 rozwiązań innowacyjnych, zrealizowaliśmy więcej niż 800 projektów i prac badawczych na zlecenie firm i złożyliśmy ponad 60 aplikacji o granty na realizację projektów wdrożeniowych w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych – wylicza mgr inż. Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej.

Pracownicy Politechniki Gdańskiej zaangażowani byli w komercjalizację i wdrożenie wielu rozwiązań, które odniosły rynkowy sukces. Opracowali m.in. unikalny w skali światowej system inteligentnego oświetlenia ulicznego SILED umożliwiający monitoring miejsc, natężenia ruchu, temperatury powietrza, zanieczyszczeń, etc. Warto przypomnieć także stosowany przez firmę projektową Geo-Expert „sposób zwiększania nośności oraz zmniejszania osiadania wielkośrednicowych pali wierconych”. Technologia przygotowana przez naukowców WILiŚ stosowana jest w mocno obciążonych konstrukcjach np. w podporach Estakady Kwiatkowskiego.

Pominąć nie można wprowadzenia na rynek leku na osteoporozę Ostemax 70 Comfort. Tabletki powstały w oparciu o nową technologię wytwarzania opracowaną przez zespół prof. Janusza Rachonia z Wydziału Chemicznego. Obecnie Ostemax kupuje 70 proc. chorych na osteoporozę – na rynku europejskim.

W połowie roku 2013 Politechnika Gdańska powołała spółkę celową Excento, która pomaga naukowcom w komercjalizacji wyników badań. Zadaniem firmy jest m.in. tworzenie tzw. spółek spin-off, które wdrażać będą wynalazki i technologie opracowane na uczelni. Z końcem września 2013 pracownicy Politechniki Gdańskiej utworzyli dwie takie spółki. NovaPUR sp. z o.o. zajmie się produkcją ekologicznych pianek poliuretanowych. Z kolei ChillID sp. z o.o. zamierza wprowadzić na rynek wskaźniki informujące o świeżości produktów spożywczych. Za pośrednictwem spółki celowej Excento, Politechnika Gdańska planuje uruchamiać trzy firmy odpryskowe rocznie.

– Spółka Excento świadczy na rzecz uczelni m.in. usługi przygotowania wyceny i wprowadzania do obrotu aplikacji mobilnych. Obecnie wprowadzane są aplikacje na platformę AppStore. W najbliższym czasie planuje się wdrożenie procedur umożliwiających komercjalizację wyników B+R poprzez inne platformy, np. Google Play, Windows Phone etc. – podkreśla Damian Kuźniewski.

Oficjalne wręczenie grantów odbędzie się 30 stycznia o godz. 11.00 w Warszawie, w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.