15 nowych Partnerów w KPMG w Polsce

15 nowych Partnerów w KPMG w Polsce
Na zdjęciu od lewej: Dorota Miziołek, Iwona Sprycha, Małgorzata Kochanowska, Mariola Szczesiak, Wojciech Majkowski, Anna Paszkiewicz, Katarzyna Łącka-Dziekan, Bogusław Kowal, Bartłomiej Lachowicz, Renata Pięta-Mintus, Michał Herbich, Tomasz Pasiewicz, Joanna Krzemińska, Marta Zemka, Kiejstut Żagun.

Grono Partnerów KPMG w październiku br. powiększyło się o 15 doświadczonych profesjonalistów w Departamentach: Audytu, Financial Services, Deal Advisory oraz Doradztwa Podatkowego. Nominacje partnerskie są wynikiem konsekwentnego rozwoju firmy oraz stałego poszerzania oferty usług odpowiadających na potrzeby klientów w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Awanse partnerskie dotyczą ekspertów KPMG, którzy w sposób wybitny wspierają klientów w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych, zachowaniu zgodności z obowiązującymi regulacjami oraz pomagają im wykorzystywać szanse rynkowe związane m.in. z nowymi technologiami.

Partnerami w Departamencie Audytu zostali: Marta Zemka i Bogusław Kowal. Z kolei na stanowisko Partner Associate w tym dziale awansowali: Małgorzata Kochanowska, Bartłomiej Lachowicz oraz Anna Paszkiewicz. Nominacje na stanowiska Partner Associate w Departamencie Financial Services otrzymali: Michał Herbich (usługi aktuarialne), Katarzyna Łącka-Dziekan (audyt instytucji finansowych) oraz Mariola Szczesiak (audyt instytucji finansowych). W Departamencie Doradztwa Podatkowego na stanowisko Partnera awansowali: Joanna Krzemińska (strukturyzacja podatkowa), Renata Pięta-Mintus (doradztwo podatkowe) oraz Kiejstut Żagun (innowacje, ulgi i dotacje), a Wojciech Majkowski (doradztwo w zakresie podatku CIT) został nominowany na stanowisko Partner Associate. Partnerem w Departamencie Deal Advisory został: Tomasz Pasiewicz (fuzje i przejęcia), natomiast Dorota Miziołek (finansowanie) oraz Iwona Sprycha (zarządzanie ryzykiem nadużyć) objęły stanowiska Partner Associate.

Nominacje partnerskie, ogłoszone w tym roku, są naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju KPMG w Polsce. Na bieżąco analizujemy potrzeby klientów i w efekcie poszerzamy katalog oferowanych usług. Kompetencje, doświadczenie i zaangażowanie nowych Partnerów stanowią dużą wartość dodaną dla naszych klientów, którzy mogą liczyć na obsługę na najwyższym poziomie. Najważniejszym kapitałem KPMG jest wiedza zgromadzona przez naszych pracowników, dlatego zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju traktujemy priorytetowo. Ze swojej strony chciałabym serdecznie pogratulować nowym Partnerom, a wszystkich klientów zapraszam do kontaktu z naszymi ekspertami – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.