28% warszawianek dotknęła obniżka wynagrodzeń. Raport „Mama-Warszawianka”

Katarzyna Wilkolaska-zuromska fot. Zuzanna Sosnowska
Katarzyna Wilkołaska-Żuromska fot. Zuzanna Sosnowska

Jak pokazuje najnowszy raport „Mama – Warszawianka”, przygotowany na zlecenie miasta przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką, 24 proc. kobiet straciło pracę w ostatnich kilku miesiącach, a kolejnych 28 proc. zarabia mniej niż wcześniej.  Przedstawiamy wyniki badań* z życia warszawianek w czasie pandemii.

Raport „Mama – Warszawianka” dotyczy trzech aspektów życia kobiet: pracy, kariery i rozwoju oraz życia rodzinnego.

Pandemia spowodowała, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest niepewna, co potwierdzają również wyniki badań przeprowadzonych wśród warszawianek – mówi Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet, inicjatorka projektu „Mama – Warszawianka”.  – Kobiety oczekują działań zarówno ze strony pracodawców, takich jak elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej czy szkolenia online, ale też od władz lokalnych. To, czego potrzebują najbardziej w rozwoju i karierze zawodowej, to obecnie szkolenia i programy rozwojowe oraz wsparcie mentora. Kobiety są też za mało pewne siebie, biorą na siebie zbyt dużo obowiązków – dodaje Katarzyna Wilkołaska-Żuromska.

Rynek pracy w Warszawie a koronawirus

Epidemia COVID-19 uderzyła w rynek pracy dla kobiet w Warszawie. Wprowadzane, w związku z sytuację epidemiczną, ograniczenia działalności doprowadziły do zapaści w turystyce, gastronomii, branży eventowej, kosmetycznej, fryzjerskiej. Część z nich to sektory mocno sfeminizowane, a wiele kobiet jest obecnie w trudnej sytuacji, ponieważ formą zatrudnienia w tych branżach jest zarówno umowa o pracę, ale również umowa zlecenie, o dzieło, kontrakt czy projekt.Mama-Warszawianka_-_utrata-pracy Mama-Warszawianka_trudnosci Mama-Warszawianka_-zarobki

Jak wynika z raportu „Mama – Warszawianka” przygotowanego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką, aż 24 proc. ankietowanych straciło zajęcie zarobkowe od początku pandemii.  Ponad połowa z badanych nie obawia się utraty pracy, ale kobiety martwią się za to o innych członków rodziny – 48 proc. respondentek obawia się utraty pracy przez swoich bliskich, bo już 4 proc. z nich to spotkało.

Wśród 28 proc. ankietowanych, których wynagrodzenia zostały obniżone z powodu pandemii, u 12,6 proc. zarobki spadły od 20 do 50 proc..

Według raportu, warszawianki pracują obecnie więcej niż przed wybuchem epidemii – twierdzi tak blisko 1/3 ankietowanych (30 proc. wskazań). W przypadku 25 proc. z nich, czas pracy wydłużył się o minimum pół godziny w ciągu dnia, a u połowy nawet o dwie godziny więcej.

Praca a obowiązki domowe i życie rodzinne

Wśród ankietowanych kobiet, połowa ma dzieci w żłobku/przedszkolu/szkole lub innej placówce opiekuńczej, a ponad 15 proc. samodzielnie się nimi zajmuje.

Katarzyna Wilkołaska-Żuromska: – Od wielu miesięcy warszawianki muszą pracować zdalnie jednocześnie opiekując się dziećmi w domach. W październiku odpowiedziało tak, aż 60 proc. ankietowanych. Ten problem nie dotyczy 20 proc. respondentek, ale należy podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone przed drugim w tym roku lockdownem tj. między 14 a 25 października. Dla przypomnienia, od 26 października zdalną edukację wprowadzono w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4-8, a od 9 listopada dla klas 1-3.

Chociaż 67 proc. ankietowanych wskazuje, że w pandemii mają wsparcie partnera w obowiązkach domowych, to ponad 50 proc. z pytanych kobiet uważa, że ma obecnie więcej obowiązków domowych.

Kariera i rozwój osobisty

Warszawianki, które są matkami, wskazały, że przez macierzyństwo mają utrudniony rozwój zawodowy – odpowiedziało tak aż blisko 54 proc. respondentek. Tylko 16,2 proc. z ankietowanych nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

Choć w czasie pandemii większość z nich (67,7 proc.) nie czuje się dyskryminowana ze względu na płeć w miejscu pracy, to jednak odsetek pań, które tego doświadczają, wynosi 17,3 proc.

W rozwój zawodowy wierzy 59 proc. ankietowanych, natomiast 72 proc. warszawianek wskazuje, że przez pandemię ma mniejsze możliwości zawodowe.

Co robią więc Warszawianki, aby rozwijać swoje kompetencje i poprawić swoją sytuację na rynku pracy w czasie pandemii?

Z raportu „Mama-Warszawianka” wynika, że do najważniejszych kwestii, na których zależy kobietom, należą: szkolenia i programy rozwojowe (30 proc.), wsparcie mentora lub coacha (20,8 proc.), wsparcie finansowe (19,9 proc.) oraz bezpłatna opieka dla dzieci (16,2 proc.).

„Mama- Warszawianka” – wygrajmy z COVIDEM

– Aby wesprzeć kobiety w czasie epidemii, we wrześniu uruchomiliśmy program aktywizacji zawodowej „Mama- Warszawianka” na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM. Jest on realizowany przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet przy wsparciu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Warsztaty i szkolenia w ramach programu mają na celu uchronić matki aktywne zawodowo przed negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy i jednocześnie wzmocnić poczucie własnej wartości – mówi Katarzyna Wilkołaska-Żuromska.

W ramach programu kobiety uczą się umiejętności i kompetencji jak np. tworzenie marki osobistej, wyznaczanie celów zawodowych, podstawy prawa pracy, rozwój kariery zawodowej. W części związanej z własnym biznesem mogą wziąć udział w warsztatach dotyczących m.in. aspektów prawnych i księgowych prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podstaw marketingu, modeli biznesowych czy sposobów na poszukiwania funduszy. Uczestniczki mają także szansę skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami i doradcami.

* Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI w dniach 14-25 października 2020 na próbie 524 kobiet. Mieszkających w Warszawie, posiadających dzieci (73,0%), aktywnych zawodowo. Posiadających głównie wykształcenie wyższe (89,5%) W wieku 19-45 lat (75,9%) i będących w związkach (72,5%), głównie niemieszkających z rodzicami (90,6%).